เวทีออกแบบโปรแกรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้

| |
อ่าน : 1,385

ที่มา : แฟนเพจ 4ct PED

ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED

เวทีออกแบบโปรแกรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ thaihealth

จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาและออกแบบโปรแกรมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาและออกแบบโปรแกรมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบ 15 พื้นที่ร่วมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล จากภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมของ Caffalella ซึ่งทำให้พื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีหลักการในการคิดกระบวนการให้สามารถออกแบบพื้นที่ในชุมชนของตนเอง เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

และกิจกรรมวันที่สอง นางสาวธีรดา นามให หรือ ป้าแล่ม วิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้โดยยึดวิถีของชุมชน นำคนในชุมชนทุกช่วงชีวิตเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ ซึ่งมีหลักคิดในการทำงานว่า เราจะเป็นความหวังและโอกาส เปิดพิ้นที่ให้ทุกวัยมาทำงานด้วยกัน จนทำให้เกิดเป็นศูนย์ปลาบู่บ้านพลังปัญญา และจัดทำหลักสูตร การศึกษากินได้ โรงเรียนกล้าดี ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนจากทั่วสารทิศ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งป้าแล่มได้บรรยายแลกเปลี่ยน จุดประกาย สร้างฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้กลับไปพลิกฟื้นพื้นที่ให้เกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม