เวทีออกแบบโปรแกรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้

| |
อ่าน : 1,132

ที่มา : แฟนเพจ 4ct PED

ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED

เวทีออกแบบโปรแกรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ thaihealth

จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาและออกแบบโปรแกรมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาและออกแบบโปรแกรมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบ 15 พื้นที่ร่วมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล จากภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมของ Caffalella ซึ่งทำให้พื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีหลักการในการคิดกระบวนการให้สามารถออกแบบพื้นที่ในชุมชนของตนเอง เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

และกิจกรรมวันที่สอง นางสาวธีรดา นามให หรือ ป้าแล่ม วิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้โดยยึดวิถีของชุมชน นำคนในชุมชนทุกช่วงชีวิตเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ ซึ่งมีหลักคิดในการทำงานว่า เราจะเป็นความหวังและโอกาส เปิดพิ้นที่ให้ทุกวัยมาทำงานด้วยกัน จนทำให้เกิดเป็นศูนย์ปลาบู่บ้านพลังปัญญา และจัดทำหลักสูตร การศึกษากินได้ โรงเรียนกล้าดี ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนจากทั่วสารทิศ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งป้าแล่มได้บรรยายแลกเปลี่ยน จุดประกาย สร้างฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้กลับไปพลิกฟื้นพื้นที่ให้เกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม