(ร่าง) กำหนดการงานแถลงข่าว สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

โดย
| |
อ่าน : 444
(ร่าง) กำหนดการงานแถลงข่าว
"สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14"
เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย (Play your part and share the road)

วันพุธ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ
 
09.30 - 10.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ รับชมบูธนิทรรศการ
รับประทานอาหารว่าง
10.00 - 10.05 น.     วิดีทัศน์ “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14
เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”
10.05 - 10.15 น.     กล่าวทักทายและต้อนรับ 
โดย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
10.15 - 10.30 น.     กล่าวเปิดการแถลงข่าว “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14” 
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
10.30 - 10.50 น.     เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนไทยต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนน
โดย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
10.50 - 11.30 น.     ชี้แจงรายละเอียด “การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14”
โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
11.30 - 12.00 น.     ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม