กำหนดการ เวทีจัดการความรู้สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 356
กำหนดการ 
เวทีจัดการความรู้สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น "1 ตำบล 100 คนงดเหล้า"
ภายใต้แคมเปญ "ลดเมา เพิ่มสุข" ปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ ห้อง Portal ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน 
09.00 - 09.15 น.     กิจกรรมรวมพล 
09.15 - 09.30 น.     รูปธรรมบทเรียนจากชุมชน “ลดเมา เพิ่มสุข” 
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
09.30 - 10.30 น.     ประกาศรายชื่อ "สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น" สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
(1) สุดยอดผู้นำต้นแบบเลิกเหล้า 
(2) สุดยอดคนต้นแบบ 
(3) สุดยอดชุมชนต้นแบบ 
10.30 - 11.00 น.     เป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อน ลดเมา... เพิ่มสุข : 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า 
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 
ผู้อำนวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
11.00-11.30 น.     ประกาศสัตยาบัน 
"สุดยอดนำชุมชนท้องถิ่น ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ"
โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
11.30 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม