สำนักการแพทย์ กทม. บริการพัฒนาการเด็กฟรี

| |
อ่าน : 1,241

ที่มา : เดลินิวส์

สำนักการแพทย์ กทม. บริการพัฒนาการเด็กฟรี thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักการแพทย์ กทม. ตรวจพัฒนาการเด็กฟรี 8-12 ก.ค. ประชาชนสามารถพาบุตรหลานของท่านมารับบริการได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง

พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.)แจ้งว่า กทม. ได้ร่วมจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบครบวงจรฟรี โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยในปีงบประมาณ 2562 กำหนดจัด "สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี 2562" ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมจากพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ชุมชนและสร้างความตื่นตัวเรื่องพัฒนาการเด็กของสังคมไทยโดยรวมและค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลแก้ไขแบบครบวงจร จึงขอเชิญชวนประชาชนนำบุตรหลานเข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจรฟรี ในงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี 2562 "เด็กมีพัฒนาการสมวัยเพราะผู้ใหญ่ให้ประสบการณ์ที่ดี" ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 โดยจะมีเกณฑ์การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ได้แก่ อายุ 9 เดือน /1 ขวบครึ่ง /2 ขวบครึ่ง /3 ขวบครึ่ง /5 ขวบ

ทั้งนี้ประชาชนสามารถพาบุตรหลานของท่านมารับบริการได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร ตลอดสัปดาห์นี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม