"ปั่น ปน เดิน เพลิน 3 บาง"

| |
อ่าน : 2,412

ที่มา : ThaiPR.net

ภาพประกอบจาก ThaiPR.net

รู้จัก 'ปั่น ปน เดิน เพลิน 3 บาง' เส้นทางท่องเที่ยว 3 ชุมชนเล็ก ๆ ใจกลางเมืองใหญ่ ที่เติบโตด้วยได้ด้วยสองมือและหัวใจของกลุ่มเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ

ย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปีก่อน เครือข่ายเยาวชนบางกอกนี้ ดีจัง ก่อร่างขึ้นมาจากกลุ่มเยาวชนที่เกิดความรักและหวงแหนในบ้านเกิดที่พวกเขาอยู่มานาน และมองเห็นต้นแบบการทำงานของผู้นำชุมชนที่พยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งถ้าปล่อยปละละเลยปัญหาเหล่านี้ไว้ คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคงหนีไม่พ้นชาวบ้าน และเด็กเยาวชนในชุมชนนั่นเอง

"การแก้ไขปัญหาชุมชนต้องการคนในชุมชนมีส่วนร่วม เด็กและเยาวชนเป็นตัวร้อยสำคัญ ลำพังผู้นำชุมชนคงไม่เพียงพอ พวกเราเองก็เลยลุกขึ้นมาดูว่าอะไรที่เป็นปัญหาหลัก ๆ ที่พวกเราพอทำได้ ก่อรูปกันผ่านเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ มองดูว่าเราอยากทำอะไรบนพื้นฐานที่ว่า...เราอยากทำหรืออยากเห็นบ้านเราเป็นแบบไหน เริ่มต้นด้วยการออกสำรวจชุมชนเราเอง" สุรนาถ แป้นประเสริฐ หรือ ตัน ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนบางกอกน้อย บอกเล่าถึงความเป็นมาของเครือข่ายเยาวชนบางกอกนี้ ดีจัง

จากก้าวแรกนำสู่ก้าวต่อไปที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาหนุนเสริมและให้โอกาส ทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา จึงเป็นกลไกสำคัญทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายเยาวชนบางกอกนี้ ดีจัง ทำงานของน้อง ๆ เยาวชนกลุ่มนี้เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว จากพื้นที่เสี่ยงในย่าน 3 บาง บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ต้นทุนของชุมชนที่มีคุณค่า ทั้งแง่ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภูมิปัญญา กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และนี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม "ปั่น ปน เดิน เพลิน 3 บาง" บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย และบางพลัด ที่ทั้งเยาวชนและชาวบ้านในชุมชนพร้อมใจกันเปิดพื้นที่ 3 บาง สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ให้กับครอบครัว เด็กและเยาวชน ครู นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

"...พื้นที่บางกอกใหญ่ เยาวชนเราทำงานกับผู้เฒ่าผู้แก่ เก็บภาพในอดีตมาสะท้อนให้เห็นวิถีคน วิถีชุมชน ของ 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม เรานำศิลปะมาเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เปลี่ยวภายในให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่น้อง ๆ ใช้ทำกิจกรรมการแสดงเล่าเรื่องของชุมชนได้" นางสาวชุติมา กฤษกรณ์ หรือ ใบเตย ตัวแทนเยาวชนบางกอกใหญ่ เล่าถึงเส้นทาง ปั่น ปน เดิน ในชุนชนของตนเอง

ส่วนที่บางกอกใหญ่ นายสุรนาถ หรือ ต้น ได้บอกถึงจุดเด่นของเส้นทาง ว่า "...บางกอกน้อย เราพบว่า เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นของภูมิศาสตร์ ศิลปะ เราจึงเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เป็น ถิ่นบางกอกน้อย ภูมิปัญญา - ศิลปะ – ประวัติศาสตร์..."

สำหรับเส้นทางของบางพลัด เป็นการทำงานของเครือข่ายเยาวชนภายในโรงเรียน ที่มีคุณครูและรุ่นพี่เครือข่ายเยาวชนบางกอกนี้ ดีจัง เข้าไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ ภายในโรงเรียนให้พัฒนาตนเองเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวภายในชุมชน

"เรานำเสนอแนวคิดพื้นที่ 3 ดี พื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี เข้ามาจัดการทุกอย่าง เรามีครบทั้งจุดเด่นทางประวัติศาสตร์ ไทย - มอญ – ลาว เราเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ได้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะ บอกเล่าคุณค่าของชุมชน เปลี่ยนห้องเรียนสี่เหลี่ยมเป็นการเรียนรู้ในโลกกว้างของชุมชน" นายอดุลย์ ผิวงาม หรือ ฟลุ๊ค ตัวแทนเยาวชนบางพลัด เล่าถึงการเรียนรู้ของตนและเพื่อนกับกิจกรรม ปั่น ปน เดิน

ปั่น ปน เดิน เพลิน 3 บาง เปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือน เมษายน 2562 ที่ผ่าน โดยตลอดปี 2562 นี้ เครือข่ายเยาวชนบางกอกนี้ ดีจัง และเครืออข่ายเยาวชนใน 3 บาง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย และบางพลัด จะจัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นี้ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย – โดยวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ จะเป็นเส้นทางปั่น ปน เดิน ณ พื้นที่บางกอกใหญ่ ธนบุรี ผู้สนใจรีบเข้าไปสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก "บางกอกนี้ ดีจัง" กันได้เลยค่ะ หรือ โทร. 094-939-1954

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม