เมื่อลูกหาข้อมูลเรื่องเพศในอินเทอร์เน็ต

| |
อ่าน : 2,747

ที่มา : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

เมื่อลูกหาข้อมูลเรื่องเพศในอินเทอร์เน็ต thaihealth

การคุยเรื่องเพศในเชิงสั่งสอน ถือคติว่าพ่อแม่มีประสบการณ์มาก่อนและย่อมรู้ดีกว่า จะทำให้ลูกไม่อยากเข้าหา และคิดว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจบริบทของวัยรุ่นยุคปัจจุบัน

เมื่อพบเห็นว่าลูกหาข้อมูลเรื่องเพศในอินเทอร์เน็ต ต้องทำอย่างไร?

- ควรมีท่าทีเป็นมิตร และเป็นที่พึ่งให้ลูกได้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก เพราะเมื่อลูกโตขึ้น ลูกจะได้กล้าเข้าหาและถามปัญหาเรื่องเพศกับพ่อแม่

- ถ้าหากไม่เคยคุยเรื่องเพศมาตั้งแต่ลูกยังเล็ก พ่อแม่ก็ควรเข้าหา และแสดงจุดยืนว่าพ่อแม่พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา โดยไม่ต่อว่าหรือตัดสินลูก

- ควรบอกวัยรุ่นที่เชื่อข้อมูลเรื่องเพศในอินเทอร์เน็ตและจากเพื่อนว่า สิ่งที่เห็นในอินเทอร์เน็ตอาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไป เช่น เว็บไซต์ปลอม หรือเว็บไซต์ที่มีการขายโฆษณาแฝง ถ้าลูกเชื่อสิ่งเหล่านี้และไปปฏิบัติ ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ขณะเดียวกัน ก็ควรบอกลูกว่า เพื่อนของลูกก็ไม่ได้รู้ข้อมูลมากไปกว่าลูกเองเท่าใดนัก เพราะมีวัยและประสบการณ์เรื่องเพศใกล้เคียงกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม