พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา

| |
อ่าน : 5,821

ที่มา : หนังสือกินไม่ดี โรคจะมาหา โดย สสส.

พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา  thaihealth

แฟ้มภาพ

พฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ส่งผลต่อร่างกาย ก่อให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โดยอาการของโรคจะดำเนินไปอย่างช้าๆ จะไม่ป่วยในทันที แต่ค่อยๆสะสมและป่วยเรื้อรังในที่สุด

พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา

1.ชอบกินหวานเป็นขีวิตจิตใจ

2.ชอบกินอาหารมัน

3.ปรุงเค็ม ปรุงรสเพิ่มทุกครั้ง

4.กินอาหารแช่แข็ง หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำ

5.กินเมนูเดิมซ้ำๆ เป็นเดือนๆ

6.กินอาหารสุกๆ ดิบๆ

7.ไม่ชอบกินผักผลไม้

8.ดื่มเครื่องดื่มรสหวานจัด

9.ไม่กินอาหารเช้า

10.ขาดขนม เบเกอรี่ไม่ได้

11.ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ

12.ชอบดื่มแอลกอฮออล์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม