พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา

| |
อ่าน : 3,805

ที่มา : หนังสือกินไม่ดี โรคจะมาหา โดย สสส.

พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา thaihealth

แฟ้มภาพ

พฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ส่งผลต่อร่างกาย ก่อให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โดยอาการของโรคจะดำเนินไปอย่างช้าๆ จะไม่ป่วยในทันที แต่ค่อยๆสะสมและป่วยเรื้อรังในที่สุด

พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา

1.ชอบกินหวานเป็นขีวิตจิตใจ

2.ชอบกินอาหารมัน

3.ปรุงเค็ม ปรุงรสเพิ่มทุกครั้ง

4.กินอาหารแช่แข็ง หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำ

5.กินเมนูเดิมซ้ำๆ เป็นเดือนๆ

6.กินอาหารสุกๆ ดิบๆ

7.ไม่ชอบกินผักผลไม้

8.ดื่มเครื่องดื่มรสหวานจัด

9.ไม่กินอาหารเช้า

10.ขาดขนม เบเกอรี่ไม่ได้

11.ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ

12.ชอบดื่มแอลกอฮออล์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม