ถอดบทเรียนผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนจากท้องถิ่น-สู่นโยบาย

| |
อ่าน : 1,845

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ถอดบทเรียนผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนจากท้องถิ่น-สู่นโยบาย thaihealth

สาธารณสุขนครพนมเปิดเวที ถอดบทเรียน 'ผู้สูงอายุ' ขับเคลื่อนจากท้องถิ่น-สู่นโยบาย

ที่ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุจากท้องถิ่นสู่นโยบาย ซึ่งจัดโดยคณะทำงานกลไกขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดนครพนม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)

สำหรับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) บทเรียนการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุจากท้องถิ่นสู่นโยบายครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น จากพื้นที่ต้นแบบจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม อบต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม อบต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม และ อบต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม

นอกจากนี้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุในระดับนโยบาย อาทิ ด้านการศึกษาและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนในผู้ดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ด้านเศรษฐกิจ ผลักดันให้มีศูนย์รองรับผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายและสาธิตสินค้าผู้สูงอายุของจังหวัด ด้านสุขภาพ จัดตั้งศูนย์ดูแลกลางวัน (Day Care) หรือศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุในระดับอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง

ด้านการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนให้หน่วยงานองค์กรในจังหวัดมีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยพิจารณาตามศักยภาพและความสามารถ ออกข้อบัญญัติงบประมาณตำบลสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาสื่อและช่องทางสื่อสารข้อมูล สิทธิประโยชน์สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละตำบล

ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านสูงอายุ มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชนในระดับจังหวัด จัดตั้งกองทุทนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับจังหวัด และนำใช้สนับสนุนการดำเนินงานในระดับตำบล สนับสนุนการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในระดับจังหวัด

ส่วนด้านการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้ดูแลและใช้ข้อมูลสำหรับดูแลผู้สูงอายุ ในระดับจังหวัด และวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม