กำหนดการ งานแถลงข่าว รักสุขภาพ ด้วยไลฟ์สไตล์กับ 3 Street Food Models

โดย
| |
อ่าน : 269
กำหนดการ
งานแถลงข่าว "รักสุขภาพ ด้วยไลฟ์สไตล์กับ 3 Street Food Models"
โครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
 
09:30 - 10:00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ/รับประทานอาหารว่าง
10:00 - 10:10 น.     เปิดงานแถลงข่าว
รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ 
นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 10:10 - 10:30 น.     Street Food นโยบายสร้างสุขภาวะ กับ สสส.
 ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
10.30 - 11.00 น.     แนะนำโครงการ คณะทำงาน ผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบ 3 Street Food Models 
ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าโครงการ/อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
11.00 - 11.45 น.     เสวนา การพัฒนาการประกอบการค้า Street Food กับวิถีชีวิตคนไทย
(ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ค้าแต่ละรูปแบบ)
ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ 
11.45 - 12.00 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน / สื่อมวลชนสัมภาษณ์เพิ่มเติม / เสร็จสิ้นการแถลงข่าว
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน /ชมนิทรรศการ การออกร้าน “รักสุขภาพ ด้วยไลฟ์สไตล์กับ 
3 Street Food Models” 
 
 
หมายเหตุ นิทรรศการและStreet Food จะเปิดบริการตั้งแต่ 08.00 - 13.00 น 
 
(กำหนดการนี้อาจแปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม