กำหนดการ การสานเสวนานักคิดดิจิทัล Digital Thinkers Forum

โดย
| |
อ่าน : 495
กำหนดการ
การสานเสวนานักคิดดิจิทัล (Digital Thinkers Forum)
แพลทฟอร์มสื่อดิจิทัลกับการรับมือข่าวลวง ความเกลียดชัง และ ด้านมืดในโลกออนไลน์
What Digital Platforms should do in handling fake news, 
hate speech & dark side of online world?
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 201 สสส. ซ.งามดูพลี
 
09.00 - 09.15 น.     ลงทะเบียน 
09.15 - 09.45 น.     กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศ.อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ ผู้ก่อตั้งศูนย์นโยบายดิจิทัลอาเซียน ศูนย์แม่โขงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
09.45 - 10.45 น.     บทบาทผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ในการรับมือข่าวลวง บทเรียนจากสากลสู่สังคมไทย
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย
• ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้   หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์  ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 
• อาจารย์มุกดา ประทีปวัฒนะวงศ์ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• คุณธีรมล บัวงาม สำนักข่าวประชาธรรม  
• ตัวแทน สถาบัน Change Fusion 
นำการเสวนาโดย  สุภิญญา กลางณรงค์  ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์นโยบายดิจิทัลอาเซียน 
10.45 - 11.00 น.     พัก ของว่าง เครื่องดื่ม 
11.00 - 12.00 น.     ช่วงที่สองระดมสมอง “สังคมควรใช้เทคโนโลยีสู้กับข่าวลวง ความเกลียดชัง
และด้านมืดยุคดิจิทัลอย่างไร” 
ร่วมเสวนาโดย  
• คุณสุชัย  เจริญมุขยนันทะ สมาคมสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี
• คุณเจริญ  ถิ่นเกาะแก้ว   เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น  จังหวัดภูเก็ต            
• คุณสถาพร อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  
• คุณวิชาญ อุ่นอก สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 
• คุณธีรดา ศุภะพงษ์  Center for Humanitarian Dialogue 
นำเสวนาโดย  คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ  ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12.00 - 12.30 น.     วางแผนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในต่างจังหวัดร่วมกัน 
12.30 น                    รับประทานอาหารกลางวัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

กิ่งกาญจน์  say

ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไหมคะ

Post : 04 ก.ค. 2562 15:28:54

 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม