โรคมะเร็งรักษาฟรี ประกันสังคมจ่ายให้

| |
อ่าน : 14,785

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

โรคมะเร็งรักษาฟรี ประกันสังคมจ่ายให้ thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งได้ตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลตามสิทธิผู้ประกันตน

10 โรคมะเร็งที่ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินเอง โดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ซึ่งจะต้องให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนด คือ 1.โรคมะเร็งเต้านม 2.โรคมะเร็งปากมดลูก 3.โรคมะเร็งรังไข่ 4.โรคมะเร็งโพรงจมูก 5.โรคมะเร็งปอด 6. โรคมะเร็งหลอดอาหาร 7.รคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 8.โรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี 9.โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 10.โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า กรณีป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง 10 ชนิดแล้ว ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งได้ตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สำหรับ10 โรคมะเร็งนี้เป็นมะเร็งโปรโตคอลที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูง ยาบางตัวมีค่าใช้จ่ายสูง ทางสำนักงานประกันสังคมมีการจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ให้ทางโรงพยาบาลด้วย โดยโปรโตคอล คือ การรักษาตามช่วงระยะของโรคมะเร็งที่ทางแพทย์วินิจฉัย ซึ่งอัตราการจ่ายค่ารักษาประมาณ10,000 ไปจนถึง 1,000,000 ล้านบาท

ในส่วนการรักษาผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ คือ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ซึ่งสถานพยาบาลจะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในส่วนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ยกเว้น มี

ทั้งนี้เพื่อให้ช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อสุขภาพและลดภาระค่าใช้จ่าย ทางสำนักงานประกันสังคมยังมีแผนปรับปรุงหลักเกณฑ์โรคมะเร็งเพิ่มเป็น 20 ชนิด เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่ เป็นต้น แต่ขณะนี้ยังเป็นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการนำเสนอในการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ที่อยู่ระหว่างกำลังจะเสนอให้เป็นโรคมะเร็ง 20 ชนิด และอีกตัวหนึ่ง คือการฉายรังสี ซึ่งเดิมไม่มีเรื่องนี้ เพื่อให้มีสิทธิในการฉายรังสีเพิ่มเติมด้วย ซึ่งการรักษานี้ครอบคลุมทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

นอกจากนี้ทางรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังแนะให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ39 ตรวจร่างกายประจำปี ซึ่งสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์ในการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ประกันตนฟรี ในสถานพยาบาลตามสิทธิที่ของผู้ประกันหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมที่ใดก็ได้ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน อีกหนึ่งการป้องกันเพื่อการดูแลสุขภาพที่ช่วยให้รู้เท่าทันโรค

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม