1 ก.ค. วันรณรงค์ตรวจเลือดค้นหาการติดเชื้อ HIV

| |
อ่าน : 540

ที่มา :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

1 ก.ค. วันรณรงค์ตรวจเลือดค้นหาการติดเชื้อ HIV thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์1กรกฎาคม-VCTDayพร้อมพัฒนาระบบการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ

นพ.เกรียงไกร บุญญประภา นายแพทย์ชำนาญการหัวหน้างานคลินิกพิเศษกามโรค วัณโรคเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กลุ่มพัฒนาวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี มีเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยสถิติ อายุเฉลี่ย ของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเด็กและเยาวชนมีอายุน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงเช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มเปลี่ยนแปลงเพศ กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ฯลฯ รวมทั้งประชาชนทั่วไป มาตรวจเลือดเพื่อความสบายใจ และรู้ถึงสถานการณ์การติดเชื้อของตนเองหากตรวจเร็วทราบผลเร็วจะรักษาโรคได้เร็วลดอัตราการเกิดโรคได้เนื่องจากอาการของการติดเชื้อHIVจะไม่มีการแสดงอาการของโรคจนกว่าภูมิคุ้มกันทางร่างกายจะลดน้อยลง

ทั้งนี้วันที่1กรกฎาคมเป็นวัน VCTDay และตลอดเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกคนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิ์การรักษา โดยผู้ที่ติดเชื้อจะได้รับการดูแลและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งจะช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อให้แก่คู่ได้ถึงร้อยละ 9 6โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์พัฒนาการ ให้บริการตรวจเลือดให้รวดเร็วขึ้น สามารถแจ้งผลตรวจได้ภายในวันที่ไปรับบริการ(samedayresult) โดยสามารถใช้บัตรประชาชนแสดงที่ห้องทำบัตรและติดต่อที่ห้องให้การปรึกษาเพื่อแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่นอกจากนี้ประชาชนสามารถใช้บริการปรึกษา“ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์”ซึ่งให้บริการปรึกษาโรคเอดส์แก่ประชาชนทุกวันในเวลา9.00–21.00 น.และสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม