สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่

| |
อ่าน : 999

ที่มา : มติชน

สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

ระยะนี้ ภัยสุขภาพที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือ โรคไข้หวัดใหญ่ เพราะมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้น และขยายวงกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลว่า จากการที่กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 25 มิถุนายน มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 180,235 ราย เสียชีวิต จำนวน 14 ราย ซึ่งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด ปีนี้ พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 98 เหตุการณ์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 25-34 ปี และอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง โดยเหตุการณ์ที่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนมากที่สุด คือ โรงเรียน รองลงมาคือ เรือนจำ ค่ายทหาร และโรงพยาบาล ตามลำดับ

สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กรมควบคุมโรคจึงแนะนำว่าประชาชนควรรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนบุคคลร่วมกันกับผู้อื่น และทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดปิดไฟฟ้า รวมถึงล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ ที่คนอยู่อย่างหนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้าหากมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และไปพบแพทย์โดยเร็ว

ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรครุนแรง ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ 7.โรคอ้วนหรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (กก./ตร.ม.) ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี เพื่อลดความรุนแรงของโรคสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม