คู่มือบำรุงรักษา-อุปกรณ์บำรุงรักษาจักรยาน ครั้งที่ 4

| |
อ่าน : 1,062

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง

คู่มือบำรุงรักษา-อุปกรณ์บำรุงรักษาจักรยาน ครั้งที่ 4 thaihealth

เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการและทักษะจักรยานสร้างสุขที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ห้องประชุมเสาธงทองดาราปุรุวังยางรีสอร์ท ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการและทักษะจักรยานสร้างสุขเรื่อง ”การจัดทำคู่มือบำรุงรักษาจักรยานและอุปกรณ์บำรุงรักษาจักรยาน ครั้งที่ 4” สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในที่ 29 มิ.ย. 62 พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมในความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษาของกรมอาชีวศึกษา ตลอดรวมถึงบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปให้เกิดสุขภาพด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ โดยผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีการเปิดศูนย์รักล้อมากถึง 15 แห่งทั่วประเทศ และยังได้จัดตั้งธนาคารจักรยานสร้างสุขเพื่อเป็นแหล่งการยืมจักรยานเพื่อใช้ในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนอีกด้วย ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดการสัมมนาครั้งนี้จะประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาจักรยานและอุปกรณ์บำรุงรักษาจักรยานเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรต่อไป ที่สำคัญการซ่อมและบำรุงรักษาจักรยานอาจต่อยอดเป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษาในอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ประเทศไทย) หรือ สอศ. เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมกับเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย

ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPYBIKE NETWORK THAILAND) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการให้ประสบผลอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียน นักศึกษาสายอาชีวศึกษาอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม