กำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก

| |
อ่าน : 1,217

ที่มา: กรมควบคุมโรค

กำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาแนวทางดำเนินงานกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก  และตั้งเป้ากำจัดไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ภายในปี พ.ศ.2573

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางดำเนินงานกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ระหว่างวันที่ 25–26 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปาฐกถาพิเศษ และร่วมกับ นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมอย่างบูรณาการ โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1–12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น 100 คน

          การประชุมครั้งนี้ เป็นการทำความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และนำร่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับเขต จังหวัด และหน่วยบริการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบให้บรรลุผล ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ พ.ศ.2560-2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยตาย และลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับ ผ่านมาตรการต่างๆ และในปี 2562 นี้ กรมควบคุมโรค มีการพัฒนางานไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี หลายด้าน หนึ่งในภารกิจที่สำคัญ คือการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก โดยเริ่มให้การดูแลรักษามารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และทารก ใน 12 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ นนทบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น อุดรธานี สุรินทร์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา  เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรอง ยืนยัน และรักษาไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม