ประกันสังคม ชวนลูกจ้างที่ลาออกจากงาน เข้าระบบ ม.39

| |
อ่าน : 1,673

ที่มา :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ประกันสังคม ชวนลูกจ้างที่ลาออกจากงาน เข้าระบบ ม.39 thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนลูกจ้างที่ลาออกจากงานสมัครเข้าระบบประกันสังคมมาตรา39เพื่อความคุ้มครองต่อเนื่องเพียงจ่ายเดือนละ432บาทได้สิทธิ์คุ้มครอง 6 กรณี

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมในฐานะที่ดูแลสิทธิประโยชน์และให้ความคุ้มครองลูกจ้าง แม้ว่าจะออกจากงานไปแล้ว ซึ่งลูกจ้างกลุ่มนี้สำนักงานประกันสังคมเรียกว่า ผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39 โดยผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือนจึงจะสมัครมาตรา 39 ได้

สำหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถทำได้ง่ายโดยสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่สะดวก ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวมาสมัครหากได้รับการอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองใน 6 กรณีคือสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพ(บำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ)และกรณีเสียชีวิตทั้งนี้ผู้ประกันตนจะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาทภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตนโดยจ่ายเงินสมทบได้หลายช่องทางด้วยกัน คือ จ่ายด้วยเงินสด ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) และธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน) หรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์หน่วยบริการได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-Eleven) ที่ทำการไปรษณีย์ เซ็นเพย์ บิ๊กซี รวมถึงเทสโก้โลตัส อีกทั้งยังสามารถจ่ายเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 7  แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน) ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) และธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสิ้นสภาพของผู้ประกันตนมาตรา 39 จึงขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ตระหนักในสิทธิของตนเอง โดยให้ความสำคัญในการนำส่งและตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องหากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันหรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือนจะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือตรวจสอบสิทธิตามมาตรา39เพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่สะดวก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม