เฝ้าระวังโรคหน้าฝน

| |
อ่าน : 1,231

ที่มา : สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.

เฝ้าระวังโรคหน้าฝน thaihealth

แฟ้มภาพ

ประกันสังคมแนะผู้ประกันตน เฝ้าระวังโรคหน้าฝน หากเกิดเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมงแรก

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ โรคที่คนเป็นกันมาก เช่น โรคไข้เลือดออก โรคคอติดเชื้อ โรคท้องเสีย โรคผิวหนังอักเสบ โรคฉี่หนู และโรคจากไวรัส ที่ทำให้เป็นหวัด และเป็นไข้ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ด้วย ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2562 ตัวเลขล่าสุดพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 175,199 ราย และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวแล้ว 14 ราย อีกทั้งพบกลุ่มเสี่ยงในผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ที่มีอาการรุนแรงจากโรคปอดอักเสบแทรกซ้อน

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงขอแนะนำดูแลสุขภาพรับมือหน้าฝนว่า ควรดื่มน้ำเปล่าที่สุกแล้วในปริมาณที่เพียงพอ ไม่ควรกินน้ำแข็งหรือดื่มน้ำเย็นจัด กินอาหารที่ให้วิตามินสูงครบถ้วน พกร่มหรือเสื้อกันฝนไว้ตลอด เมื่อเปียกควรอาบน้ำสระผมทันที และควรกินยาดักไข้หากรู้สึกตัวอุ่นๆ ร้อนๆ หนาวๆ และหากเกิดเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมงแรก

พร้อมนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ที่มีชื่อ – เลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้กำชับหน่วยงานและสถานพยาบาลที่ให้บริการในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ แนะนำสิทธิประโยชน์ พร้อมดูแลผู้ประกันตนเต็มที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม