Happinet.club พัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

| |
อ่าน : 2,253

ที่มา : Happinet.club

Happinet.club พัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว thaihealth

แฟ้มภาพ

เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้จากการจัดความรู้ในพื้นที่ปฏิบัติการไปใช้ในการออกแบบ และดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเชิงลบ และเพิ่มปัจจัยเชิงบวกต่อพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เว็บไซต์ Happinet.club เป็นการจัดการความรู้และสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

การดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปีของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้เกิดเป็นบทเรียนการทำงาน นวัตกรรมป้องกัน และวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นจำนวนมาก จึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้อยู่ในรูปพร้อมใช้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ ตามข้อเสนอแนะจากการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย มูลนิธิสดศรี 

(รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการพัฒนาและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสุขภาวะประชากรตามช่วงวัย: เด็ก เยาวชน และครอบครัว, มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์, 2561)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม