Happinet.club พัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

| |
อ่าน : 882

ที่มา : Happinet.club

Happinet.club พัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว thaihealth

แฟ้มภาพ

เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้จากการจัดความรู้ในพื้นที่ปฏิบัติการไปใช้ในการออกแบบ และดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเชิงลบ และเพิ่มปัจจัยเชิงบวกต่อพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เว็บไซต์ Happinet.club เป็นการจัดการความรู้และสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

การดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปีของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้เกิดเป็นบทเรียนการทำงาน นวัตกรรมป้องกัน และวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นจำนวนมาก จึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้อยู่ในรูปพร้อมใช้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ ตามข้อเสนอแนะจากการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย มูลนิธิสดศรี 

(รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการพัฒนาและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสุขภาวะประชากรตามช่วงวัย: เด็ก เยาวชน และครอบครัว, มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์, 2561)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม