เปิด"ศูนย์พื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ"

| |
อ่าน : 962

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

เปิด

แฟ้มภาพ

เปิด "ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ" แห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ฟื้นฟูสุขภาพและเสริมทักษะ ตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพื่อวางแผนดูแลผู้สูงอายุ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ" แห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ และ นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย คณะผู้บริหารสำนักอนามัย กรมอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตบางซื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

          ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged society) มีผู้สูงอายุ จำนวน 1,020,917 คน คิดเป็นร้อยละ 18.63 และคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ถือว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged society) สำนักอนามัยจึงจัดตั้ง "ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ" ขึ้น โดยเปิดให้บริการแห่งแรกที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง และขยายผลจัดตั้งเพิ่มอีก 1 แห่ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

          ภายในศูนย์ฯ มีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและเสริมทักษะ พร้อมให้บริการ เช่น ตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพื่อวางแผนดูแลผู้สูงอายุ บริการกายภาพบำบัดพื้นฟูสมรรถนะร่างกายและจิตใจ การแนะนำให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและสาธิตการทำอาหาร กิจกรรมบริหารสมอง (Cognitive Exercise) การร้องเพลง ศิลปะบำบัดและนันทนาการมากมาย ให้บริการในวันราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. ผู้สนใจสอบถามได้ที่ 02 910 7314 - 15

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม