โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก

| |
อ่าน : 1,098

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ภาพประกอบจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก thaihealth

โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน (NPKD – Social Enterprise) จัดสองกิจกรรมใหญ่ให้เด็ก ๆ

กิจกรรมแรกเป็นการอบรมการสร้างอัตลักษณ์และการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน Branding and Marketing Workshop for Social Enterprise มีการบรรยายทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทำมือ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยสมาชิกชุนมชน (Branding & Marketing workshop) เพื่อการสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ ร่วมกันหาข้อสรุปและลำดับการวางแผนโรดแม็พกันตามนี้ Branding / Award / Marketing

โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก thaihealth

ตามด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปภาพพิมพ์แกะไม้วันแรก โดยให้เด็ก ๆ ได้ทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และอุปกรณ์สำหรับภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นการเริ่มทำความรู้จัก และเพื่อให้เยาวชนและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของ “ทุนชุมชน” และให้เยาวชนและชุมชนมีความเข้าใจสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากทุนชุมชน ผ่านงานอัตลักษณ์ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแกนนำ และเยาวชนใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการตระหนักในคุณค่าทุนชุมชน และควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชิงปฏิบัติการ ณ บ้านนอกคอมมูแลป (Baan Noorg CommuLab) หมู่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม