โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก

| |
อ่าน : 741

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ภาพประกอบจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก thaihealth

โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน (NPKD – Social Enterprise) จัดสองกิจกรรมใหญ่ให้เด็ก ๆ

กิจกรรมแรกเป็นการอบรมการสร้างอัตลักษณ์และการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน Branding and Marketing Workshop for Social Enterprise มีการบรรยายทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทำมือ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยสมาชิกชุนมชน (Branding & Marketing workshop) เพื่อการสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ ร่วมกันหาข้อสรุปและลำดับการวางแผนโรดแม็พกันตามนี้ Branding / Award / Marketing

โครงการหนองโพ KiD ดี – วิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก thaihealth

ตามด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปภาพพิมพ์แกะไม้วันแรก โดยให้เด็ก ๆ ได้ทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และอุปกรณ์สำหรับภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นการเริ่มทำความรู้จัก และเพื่อให้เยาวชนและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของ “ทุนชุมชน” และให้เยาวชนและชุมชนมีความเข้าใจสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากทุนชุมชน ผ่านงานอัตลักษณ์ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแกนนำ และเยาวชนใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการตระหนักในคุณค่าทุนชุมชน และควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชิงปฏิบัติการ ณ บ้านนอกคอมมูแลป (Baan Noorg CommuLab) หมู่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม