VIRTUAL RUN วิ่งพักตับ "ตับ จะกลับมาดี เริ่มวันนี้ งดเหล้า"

| |
อ่าน : 1,903

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ stopdrink.com

ภาพประกอบจากข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ stopdrink.com

VIRTUAL RUN วิ่งพักตับ

VIRTUAL RUN วิ่งพักตับ 90 k. 90 days  “ตับ..จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า”

เข้าพรรษานี้...ชวนมาขยับปอด ให้ตับได้พัก เป็นโอกาสดีที่จะได้ฝึกใจตนเองให้เข้มแข็ง ดูแลสุขภาพร่างกายให้กลับมาดี ทั้งการดูแลอาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย และลดละแอลกอฮอล์และบุหรี่ ดังนั้น เพื่อให้ “ตับ” ได้พักฟื้นฟูตัวเอง จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพโดยการวิ่งและใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนี้  ลด ละ เลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ที่ดื่มเท่านั้น รวมทั้งใครก็ได้ที่สนใจดูแลสุขภาพ หรือ คนที่เรารักอยากชวนเขาลดละแอลกอฮอล์ใช้โอกาสนี้ได้กับกิจกรรม VIRTUAL RUN วิ่งพักตับ 90 k. 90 days  “ตับ..จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเฟซบุ๊ก SDN run For Friend

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม