คุณรู้จักขยะดีแค่ไหน

| |
อ่าน : 2,722

ที่มา : หนังสือ ทิ้งได้ถูกต้อง ช่วยโลกได้ถูกทาง โดย สสส.

คุณรู้จักขยะดีแค่ไหน thaihealth

แฟ้มภาพ

ทุกวันนี้ เรื่องการจัดการขยะถือเป็นปัญหาใหญ่ ด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือ เพราะคนทิ้งขยะโดยไม่รู้ว่าควรจะแยกขยะก่อน หรือควรแยกอย่างไร เนื่องจากขยะที่ปะปนกันส่งผลให้จัดการขยะได้ยาก ขณะที่ขยะบางอย่างนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ขยะบางชิ้นเป็นขยะอันตราย ต้องจัดการอย่างถูกวิธี  หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็จะสามารถช่วยโลกของเราให้มีสภาพที่ดีขึ้นได้

ขยะปัจจุบัน มีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่

1.ขยะย่อยสลาย/เปียก

เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์

ลักษณะ : ขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้

2.ขยะรีไซเคิล

เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องกระดาษ กล่องเครื่องดื่ม

ลักษณะ : บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

3.ขยะอันตราย

เช่น เข็มฉีดยา แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย น้ำมันเครื่องใช้แล้ว

ลักษณะ : ขยะปนเปื้อนหรือมีองค์ประกอบของวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัดกร่อน และวัตถุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.ขยะทั่วไป

เช่น ถุงขนมกรุบกรอบ ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกใส่อาหาร

ลักษณะ : ขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม