เทคนิคการอ่านเพื่อสร้างความสุขแก่เด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 2,979

ที่มา : หนังสืออาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น สสส.

เทคนิคการอ่านเพื่อสร้างความสุขแก่เด็กปฐมวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

เทคนิคการอ่านเพื่อสร้างความสุขแก่เด็กปฐมวัย ต้องสร้างความคุ้นเคยกับภาพและเรื่องราวด้วยเทคนิคพื้นฐานที่จำเป็น ดังนี้

1.เริ่มด้วยอ่านชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ผู้แปล(ถ้ามี) ผู้จัดทำภาพ  ที่แสดงไว้บนปกหนังสือ เพื่อให้เด็กรู้ว่าหนังสือแต่ละเล่มมีชื่อเรียกที่ต่างกัน

2.อาจพูดคุยถึง ภาพหน้าปก เพื่อเกริ่นนำให้รู้จักตัวละคร หรือเนื้อหาคร่าวๆ ในเล่ม

3.การจับหนังสือ ให้เป็นไปตามถนัด แต่ควรให้เด็กเห็นภาพที่ปรากฏทั้งหมดในแต่ละหน้า มือและนิ้วผู้อ่านไม่บดบังภาพ

4.การอ่าน  อ่านด้วยจังหวะพอดีๆ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป  ออกเสียงให้ชัดเจน  น้ำเสียงเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  การบรรยายควรอ่านแบบถ่ายทอดความรู้สึกตามเนื้อหาคำคล้องจอง  ควรเพิ่มระดับเสียงสูงต่ำ ตามจังหวะจะโคนหนังสือที่มีบทสนทนาควรมีเสียงกลมกลืนกับตัวละคร เช่น เสียงตกใจ เสียงคำราม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม