มหัศจรรย์แห่งการอ่าน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน

| |
อ่าน : 730

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

มหัศจรรย์แห่งการอ่าน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน thaihealth

TEP Forum 2019 “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย” “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย” New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai children

เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ เครือข่าย Read for Thailand ร่วมจัดนิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” ในงาน TEP Forum 2019  “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย” New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai children

มหัศจรรย์แห่งการอ่าน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน thaihealth

ในงานมุมนิทรรศการ โดยแผนงานฯ มีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการ จำนวนมากกว่า 500 คน ผู้ที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับหนังสือนิทาน หนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัยฟรี  ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ นิทรรศการแนะนำภารกิจแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. นิทรรศการนวัตกรรมหนังสือ ชุด ฝึกอ่านตามระดับ – Thai Reading Tree “อ่าน อาน อ๊าน” มุม Mini D.I.Y. มหัศจรรย์มุมหนังสือในบ้าน : ชมตัวอย่างการจัดมุมหนังสือให้เจ้าตัวเล็ก ทำได้ง่าย ๆ ภายในบ้าน กิจกรรมกด Like กด Share เฟสบุ๊คแฟนเพจ วัฒนธรรมการอ่าน Happyreading

และในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดอบรม Workshop "หน้าต่างแห่งโอกาส" ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยฐานพลังการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello Kids และ คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ณ ลานกิจกรรมชั้น 18 เวลา 9.00 - 12.00 น. มีผู้สนใจและเข้าร่วมอบรมปฏิบัติ จำนวนกว่า 100 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม