เชิญชวน ปฏิบัติตามแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาติข้อ 10

| |
อ่าน : 2,045

ที่มา :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เชิญชวน ปฏิบัติตามแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาติข้อ 10 thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาติข้อ10 "มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม"โดยร่วมมือจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 28 พฤษภาคมของทุกปี จะเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยสุขบัญญัติแห่งชาติเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมด้วยการปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง จนเป็นสุขนิสัยโดยมีแนวปฎิบัติ 10 ข้อได้แก่

1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี

3.ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย

4.กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด

5.งดสูบบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสำส่อนทางเพศ

6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

7.ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

10.มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม

สำหรับวันสุขบัญญัติแห่งชาติในปี 2562 จะเน้นให้เห็นความสำคัญของสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่ 10 "มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม" โดยจะเน้นการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อันตรายจากสารเคมีในโฟมบรรจุอาหาร  ผลกระทบของขยะมูลฝอยจากการใช้โฟม และพลาสติก จึงขอเชิญเด็กเยาวชนและประชาชนหันมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้โฟมพลาสติก และการใช้พลาสติกบรรจุอาหารอย่างระมัดระวัง การทิ้งขยะในภาชนะรองรับ แยกขยะก่อนทิ้ง ให้ความสำคัญต่อการจัดการขยะด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการขยะด้วยแนวคิด 7R ได้แก่

1.Rethinkคิดใหม่:เลือกซี้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.Reject:ปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟม

3.Recycle:นำกลับมาใช้ใหม่โดยแยกขยะให้เป็นนิสัย

4.Reuse:การใช้ซ้ำใช้อย่างคุณค่า

5.Repair:ใช้อย่างทะนุถนอมซ่อมแซมเท่าที่ทำได้

6.Reduce:ลดการใช้สิ่งต่างๆ

7.Return:เป็นการตอบแทนสิ่งที่ทำลายได้คืนสู่โลกเช่นปลูกต้นไม้หากทุกคนมีสำนึกต่อส่วนรวมเริ่มต้นที่ตนเอง และมีสำนึกที่ดีทั้งกายจิตและสังคมย่อมจะส่งผลทำให้ทุกๆส่วนในสังคมไทยน่าอยู่ส่งผลดีต่อตนเองครอบครัวและสังคม

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ได้กล่าวย้ำว่า ปัญหาจากการจัดการขยะไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะการปนเปื้อนของสารเคมีสารอันตรายจากภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ทำให้ร่างกายได้รับสารสไตรีน(Styrene)และเบนซิน(Benzene) ซึ่งส่งผลต่อการทำลายในกระดูก ทำลายตับไต มีผลต่อการประสาทส่วนกลาง และส่วนปลายที่ทำให้การเคลื่อนไหว และการทรงตัวไม่ดีรวมทั้งอาจเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้จำนวนเม็ดเลือดลดลงและทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้

ทั้งนี้ขยะประเภทโฟมใช้เวลาในการย่อยสลายใช้เวลา 500-1000 ปี จึงจะย่อยสลายหมดดังนั้นเราจึงร่วมกันลดปริมาณการใช้โฟมบรรจุอาหารลดการใช้พลาสติกเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะตามมารวมทั้งเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดพลังงานในการย่อยสลายอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม