ชวนอ่าน "1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์"

| |
อ่าน : 3,345

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

ชวนอ่าน

ครบรอบ 2 ปี หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ชวนอ่าน ‘1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์’

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ครบรอบวาระ 2 ปี ของการเปิดบริการ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองนับเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกและแห่งเดียวที่จัดวางอยู่บนพื้นที่เอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร นับแต่สถานที่ตั้งที่แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ภูเขาทอง ฯ ลฯ สถาปัตยกรรมของหอสมุดเมืองยังผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก  ศิลปะไทยคงกลิ่นอายของอาคารชุดเก่าดั้งเดิม ทำให้เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ตลอด

นายชัชกูล รัตนวิบูลย์ ที่ปรึกษาหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับตั้งแต่เปิดให้บริการ ทางหอสมุดเมืองได้ปรับปรุง สร้างสรรค์กิจกรรมที่ครอบคลุมความสนใจของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุมาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังขยายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน เพื่อพัฒนามุมกิจกรรม พื้นที่ส่งเสริมการอ่านภายในหอสมุดอย่างต่อเนื่อง

“ความเฉพาะของหอสมุดเมืองคือ พื้นที่ชั้น 3 จะจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวสำคัญ ๆ ที่สะท้อนความเป็นหอสมุดเมือง ประเพณีของไทย เช่น ประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร พิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งนอกจากนิทรรศการแล้วยังจัดให้มีการจัดบรรยาย เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเติมเต็มความรู้สำหรับผู้ที่สนใจให้มากยิ่งขึ้น เป็นความรู้ลุ่มลึกที่จะช่วยกระตุ้นการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสารเก่าต่าง ๆ ที่การอ่านออนไลน์ยังไม่สามารถทำได้”

ชวนอ่าน

“กลุ่มที่มาใช้บริการเยอะคือผู้สูงอายุ ซึ่งเราภูมิใจที่สามารถตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยได้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่รับใช้ประชาชนทุกช่วงวัย”

หอสมุดเมืองยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอกย้ำพันธกิจสำคัญของการที่กรุงเทพมหานคร ได้รับประกาศให้เป็น เมืองหนังสือโลก

‘1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์’ หนังสือสำหรับคนทุกวัย

เพื่อสร้างเสริมรากฐานการอ่านให้มั่นคงหนักแน่น แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ คุณชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ และคณะ ได้ดำเนินโครงการเชิญชวนเยาวชนไทยอ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมโลก: 1,009 เล่ม โดยได้คัดสรรหนังสือดี เหมาะสมกับช่วงวัย 12-18 ปี และรวบรวมจัดทำบรรณนิทัศน์ แนะนำหนังสือรวมเล่มในชื่อ ‘1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์’

ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คุณชมัยภรและคณะทำงานได้ล้อมวงสนทนา ‘ชวนอ่านวรรณกรรม 1,009 เรื่องเร้าพลังแห่งการเรียนรู้’ และอบรม ’เปิดโลกการอ่านด้วยนิทานและวรรณกรรม’ แก่นักเรียนจาก 7 โรงเรียน เช่น โรงเรียนพิมานวิทย์ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม โรงเรียนประชานุกูล ฯลฯ

“การรวมรวม วรรณกรรม 1,009 เล่มฯ เราคณะทำงานทั้ง 4 คนคือ ปิยลักษณ์ ตันติศรีสกุล ธีระ หนูทอง และวนิดา คุ้มอนุวงศ์ ไม่ได้คัดเลือกหนังสือเอง แต่ได้ประสานนักวิชาการ นักเขียน นักอ่าน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย และอีกหลายหน่วยงาน ฯ เราเปิดให้เยาวชนเข้ามาแนะนำหนังสือด้วย  มีการจัดประชุมเสนอรายชื่อหนังสือประกอบเหตุผลทุกเล่มว่าดีงามอย่างไร ข้อมูลนี้คณะทำงานเก็บรวบรวมไว้หมดและนำมาเขียนเรียบเรียง เพื่อตอกย้ำคุณค่าเฉพาะของหนังสือแต่ละทุกเล่ม”

ชวนอ่าน

“การเขียนบรรณนิทัศน์ ใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เห็นแก่นหัวใจของหนังสือว่าเป็นประเภทและเรื่องอะไร และสำคัญอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักหนังสือแต่ละเล่มจริง ๆ ซึ่งจะช่วยเร้ากระตุ้นความสนใจให้อยากอ่านมากยิ่งขึ้น” อาจารย์ชมัยภร กล่าว พร้อมกับเปิดหนังสืออ่านเป็นตัวอย่าง

วารีดุริยางค์เป็นบทกวีฉันทลักษณ์ (กลอนสุภาพ) สะท้อนภาพความงามของธรรมชาติอย่างมีรายละเอียด เห็นเป็นภาพ ประณีตต่อความรู้สึก และให้สีสันงดงามจรรโลงใจ อันจะนำไปสู่ความสงบเย็นในจิตใจในที่สุด กวีมีความสามารถสูงในการเลือกสรรคำ ภาพ เสียง ประกอบขึ้นเป็นสำนวนโวหาร อ่านแล้วประทับใจ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปิยลักษณ์ ตันติศรีสกุล คณะทำงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลายบุคคล หลายหน่วยงานได้เข้ามาแนะนำหนังสือ ในเบื้องต้นจึงได้รายชื่อหนังสือกว่า 2,000 เล่ม หลังจากนั้นจึงคัดอีกจนเหลือ 1,009 เล่ม

“ตอนทำ 1,009 เล่ม วรรณกรรมฯ รู้สึกตลอดว่า เล่มนี้น่าสนุกจังเลย เล่มนี้เรายังไม่เคยอ่าน เราไปหามาอ่านดีกว่า ก็ได้ประโยชน์กับตัวเองด้วย”

ชวนอ่าน

ธีร หนูทอง หนึ่งในคณะทำงาน กล่าวเสริมว่า การได้เขียนบรรณนิทัศน์ในหมวดเรื่องสั้นและสารคดี ทำให้คิดถึงบรรยากาศการอ่านหนังสือกันอย่างคึกคักเพราะได้รู้จักและได้กลับไปอ่านหนังสือดี ๆ จากทุกยุคสมัยอีกครั้ง

“ผมชอบอ่านหนังสือมากอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีหนังสือหลายเล่มที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน  แต่ได้รับการแนะนำจากในแบบสอบถามของนักวิชาการ บรรณนิทัศน์ 1,009 เล่มฯ เล่มนี้จึงไม่เพียงให้ประโยชน์กับผู้อ่าน แต่คนที่ทำงานก็ได้ประโยชน์มาก ผมได้รู้จักหนังสืออีกมากมายที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลา เช่น เรื่องสั้นแปล ของไอแซค อสิมอฟ ผลงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ การได้อ่าน 1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ผมยืนยันว่านอกจากเราจะได้รู้จักหนังสือดี ๆ เพิ่มขึ้นแล้ว เรายังสามารถแนะนำหนังสือดี ๆ ให้ผู้อื่นได้อีกด้วย

สุดใจ พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวไว้ในส่วน คุยเปิดเล่ม ของหนังสือ 1,009 เล่มฯ ถึงความตั้งใจของแผนงานฯ ว่า เราพบว่า พลังของวรรณกรรมทำให้สมองของมนุษย์มีความสุข มีความหวัง และนำสู่พลังของชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยหลายสำนักที่ชี้ให้เห็นว่า การบ่มเพาะ  การสร้างต้นธารความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ (Empathy) ความฉลาดทางอารมณ์ ฯลฯ เกิดขึ้นได้เพราะหนังสือวรรณกรรม

ชวนอ่าน

1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ได้รวบรวมหนังสือ 8 ประเภท คือ กวีนิพนธ์ไทย 155 เล่ม กวีนิพนธ์แปล 8 เล่ม สารคดีไทย 109 เล่ม สารคดีแปล 20 เล่ม เรื่องสั้นไทย 143 เล่ม เรื่องสั้นแปล 14 เล่ม นวนิยายไทย 336 เล่ม นวนิยายแปล 225 เล่มนอกจากนั้นผู้อ่านยังจะได้แรงบันดาลใจจากบทสัมภาษณ์นักเขียน ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย เช่น พนมเทียน สุกัญญา ชลศึกษ์ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศุ บุญเลี้ยง ฯลฯ อย่างจุใจในท้ายเล่ม

หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร เชิญชวนนักอ่านได้มาใช้ช่วงเวลาเพลิดเพลินกับการอ่านจาก 1,009 เล่ม วรรณกรรมฯ ที่ได้แนะนำไว้ รวมถึงหนังสือเล่มอื่น ๆ อีกมากมาย เปิดให้บริการ อังคาร – เสาร์  08.00-21.00 น. และอาทิตย์ 09.00-20.00 น. ปิดบริการวันจันทร์

หน่วยงาน หรือ ห้องสมุดสนใจหนังสือ 1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์  สามารถเปิดอ่านแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=500

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ใหม่  เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน  สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง  หน้าจอคอมพ์  อัตตา  วันเด็กแห่งชาติ  ปลั๊กพ่วง  วิ่ง วิ่งสู่ชีวิตใหม่ คนรุ่นใหม่ สวนลุมพินี จีทีเอช  สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  ซิมการ์ดแจกฟรี  เภสัชกร  กระตือรือร้น  เครื่องปรุงอาหาร  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  กระดูกสันหลังโหว่  บาดเจ็บที่ศีรษะ  เศร้าซึม  ที่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.  อาการป่วย  เกษตรพันธสัญญา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม