เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย

| |
อ่าน : 2,135

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย thaihealth

มพบ. จัดโครงการ ‘เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ (VOLUNTEER SAFE THAI BUS)

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดโครงการ ‘เยาวชนการอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ (Volunteer Safe Thai Bus เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและร่วมกันสร้างพื้นที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวโดยพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินทางของเยาวชน

ผ่านไปแล้วกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย (Volunteer Safe Thai Bus)” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง และร่วมกันสร้างพื้นที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวโดยพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินทางของเยาวชน ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มิถุนายน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ

เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย thaihealth

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนนี้ น้อง ๆ เยาวชน คุณครู และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจากทั่วประเทศได้ร่วมกิจกรรม ‘Workshop งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ ซึ่งเราได้ชวนทุกคนมารู้จักสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงสิทธิในการโดยสารรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำโครงการฯ และเทคนิคที่น่าสนใจในการผลิตสื่อสาธารณะเพื่อสังคม

เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย thaihealth

ในวันสุดท้ายของการอบรม น้อง ๆ ก็ได้นำเสนอแผนงานการดำเนินโครงการ ‘SAFETY BUS ตีแตก’ โดยได้นำความรู้จากการ Workshop มาปรับใช้กับแผนงาน และการนำเสนอดังกล่าวก็ได้ทั้ง คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และคุณสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ อนุกรรมคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านสื่อและโทรคมนาคม มาเป็นกรรมการที่คอยแนะนำ เสนอแนะแผนงาน เพื่อการดำเนินที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และในช่วงสุดท้ายได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม