เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย

| |
อ่าน : 2,033

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย thaihealth

มพบ. จัดโครงการ ‘เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ (VOLUNTEER SAFE THAI BUS)

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดโครงการ ‘เยาวชนการอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ (Volunteer Safe Thai Bus เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและร่วมกันสร้างพื้นที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวโดยพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินทางของเยาวชน

ผ่านไปแล้วกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย (Volunteer Safe Thai Bus)” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง และร่วมกันสร้างพื้นที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวโดยพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินทางของเยาวชน ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มิถุนายน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ

เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย thaihealth

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนนี้ น้อง ๆ เยาวชน คุณครู และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจากทั่วประเทศได้ร่วมกิจกรรม ‘Workshop งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ ซึ่งเราได้ชวนทุกคนมารู้จักสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงสิทธิในการโดยสารรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำโครงการฯ และเทคนิคที่น่าสนใจในการผลิตสื่อสาธารณะเพื่อสังคม

เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย thaihealth

ในวันสุดท้ายของการอบรม น้อง ๆ ก็ได้นำเสนอแผนงานการดำเนินโครงการ ‘SAFETY BUS ตีแตก’ โดยได้นำความรู้จากการ Workshop มาปรับใช้กับแผนงาน และการนำเสนอดังกล่าวก็ได้ทั้ง คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และคุณสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ อนุกรรมคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านสื่อและโทรคมนาคม มาเป็นกรรมการที่คอยแนะนำ เสนอแนะแผนงาน เพื่อการดำเนินที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และในช่วงสุดท้ายได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

การดำเนินการด้านความปลอดภัย  ความใส่ใจ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ศีล 5 ทำร้ายผู้อื่น ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดปด กินเหล้า ผิดศีลได้ทุกข้อ งดเหล้า ละบาป ละบุญ  ปัญหาจราจร  ค่ายพุทธบุตร  ไนไทรต์  ระบบขนส่งมวลชน  โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  กู้วิกฤติ  รับลมหนาว  ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  ไม่สูบบุหรี่  ความรักยิ่งแบ่งปัน ยิ่งงอกงาม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นไปตลาดน้ำดอนหวาย ปั่นไปตลาดน้ำคลองลัดมะยม รีไซลเคิลจักรยานที่พะเยา ปั่นรอบขาที่เก้าสิบห้า  คลองเปียะ  สื่อรณรงค์  ประเทศฝรั่งเศส  หลักศีลธรรม  ใจถึงใจ...การให้ที่ยั่งยืน  ขสมก.