บูรณาการความร่วมมือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เขตสุขภาพที่ 7

| |
อ่าน : 715

ที่มา : แฟนเพจสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

ภาพประกอบจากแฟนเพจสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

บูรณาการความร่วมมือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เขตสุขภาพที่ 7 thaihealth

บูรณาการความร่วมมือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขตสุขภาพที่ 7

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประชุมบูรณาการความร่วมมือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขตสุขภาพที่ 7 จัดโดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านอุบัติเหตุ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกัน

ทางด้าน นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น ได้แลกเปลี่ยนในวงเสวนาบูรณาการความร่วมมือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กล่าวว่า องค์กรผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการได้รับเรื่องร้องเรียนที่ผู้บริโภคใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้วเกิดอุบัติเหตุ ไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายเมื่อปี 2553 และมองว่าถ้าจัดการปัญหาแบบเคส ๆ ไปคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระบบได้จึงเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นพี่เลี้ยงและขับเคลื่อนทางนโยบาย โดยบทบาทองค์กรผู้บริโภคมีการให้ความรู้สิทธิผู้บริโภค การรับเรื่องร้องเรียน การเฝ้าระวัง แจ้งสิทธิ ประสานงานแก้ไขปัญหา การรวมกลุ่มผู้เสียหาย การรณรงค์เผยแพร่ กรขับเคลื่อนทางนโยบาย ซึ่งใช้ 3 มาตรการคือมาตรการป้องกัน มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหาย มาตรการป้องกันมีการดำเนินงานเรื่องรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย การนำสัญญามาตรฐานรถเช่าไปใช้ในองค์กรเช่นสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการเฝ้าระวังมีการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้เสียหายเพื่อเป็นกระบอกเสียง และมาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายคือการช่วยเหลือคดีให้กับผู้บริโภคตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันจำนวน 50 คดี ซึ่งมีเครือข่ายทนายความเพื่อผู้บริโภคไว้คอยช่วยเหลือ

ในส่วนกิจกรรมปี 2562 มีการดำเนินงาน รถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในพื้นที่อำเภอน้ำพอง ร่วมกับนายอำเภอ ขนส่ง สพม.เป็นต้น การนำมาตรฐานสัญญาการเช่ารถไปใช้ในองค์กร การศึกษาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ปลอดภัยเป็นธรรมกับผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานจึงจะทำให้งานสำเร็จได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม