กินอาหารไม่ปลอดภัย-ดื่มแอลกอฮอล์-สูบบุหรี่-ไม่ออกกำลังกาย เสี่ยง NCDs

| |
อ่าน : 1,144

ที่มา : เดลินิวส์

ภาพโดย สสส. และแฟ้มภาพ

กินอาหารไม่ปลอดภัย-ดื่มแอลกอฮอล์-สูบบุหรี่-ไม่ออกกำลังกาย เสี่ยง NCDs thaihealth

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  หรือ NCDs อาทิ ความดัน หัวใจ เบาหวาน มะเร็ง โรคไต ถึงร้อยละ 75 หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี เฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน

ซึ่งประเทศไทยต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลมากกว่า 25,000  ล้านบาทต่อปี ขณะที่ทั้งโลกมีคนเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่า 36 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของสาเหตุการตาย

สาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาจาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และขาดการออกกำลังกาย

กินอาหารไม่ปลอดภัย-ดื่มแอลกอฮอล์-สูบบุหรี่-ไม่ออกกำลังกาย เสี่ยง NCDs thaihealth

"ทศวรรษหลังประชาชนต้องเผชิญกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ เบาหวาน โรคเหล่านี้ไม่ได้มาจากเชื้อโรค ดังนั้นปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพทวีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ การให้การรักษาทางการแพทย์ของระบบสาธารณสุขในปัจจุบันใช้เงินงบประมาณจากภาครัฐถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ใน 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือคือการทำงานป้องกันโรค อย่างไรก็ตามงบประมาณของ สสส. ที่ได้มาจากภาษีเหล้าบุหรี่ที่ได้มา 0.7% นั้นมองไปที่การทำงานต้นน้ำ หรือต้นเหตุของการไม่เกิดโรคติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ โดยทำเรื่องการสื่อสาร ขณะเดียวกันต้องไปปรับระบบบริการสุขภาพ ไม่ใช่แค่รอรับคนเจ็บป่วย แต่ทำงานในเชิงรุกเพื่อไปลดปัญหาให้ทุก ๆ คน" นพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในเวทีประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ " Voice of the voiceless: the vulnerable populations เมื่อเร็ว ๆ นี้

หน่วยงานของ สสส. ได้มีบทบาทหนึ่งในการสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของคนไทย เพื่อให้ลดเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม