คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร

| |
อ่าน : 2,620

ที่มา :  มติชน

คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร thaihealth

แฟ้มภาพ

กทม.จับมือ สปสช.เขต 13 ตั้ง'คลินิกผู้สูงอายุ'ครบวงจร ชวนสูงวัย ตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี 11 รายการ ตั้งเป้าปี 2562 จำนวน 10,000 ราย เล็งขยายเพิ่มเป็น 40 โรงพยาบาล และ 68 ศูนย์บริการสาธารณสุข

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 จัดทำโครงการคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เพื่อขยายการคัดกรอง และส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมมากขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและญาติที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว ไปรับบริการในหน่วยบริการที่มีการจัดตั้งคลินิกดังกล่าวได้ฟรีทุกสิทธิ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

"โครงการนี้ต่อยอดมาจากคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ซึ่งเปิดดำเนินการอยู่ใน 9 โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ กทม.มีประชากรหนาแน่น คาดว่ามีทั้งประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝงในพื้นที่กว่า 10-12 ล้านคน และจากการสำรวจสำมะโนประชากรผู้สูงอายุพบว่า มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ.... หรือ 1 ล้านคน ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุครอบคลุมมากขึ้น กทม.จึงได้หารือกับ สปสช.เขต 13 เพื่อขยายการดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุและงบประมาณในการดำเนินการ ภายใต้ชื่อโครงการคลินิกผู้สูงอายุครบวงจร" นพ.สุขสันต์กล่าว

นอกจากนี้ นพ.สุขสันต์กล่าวว่า เดิม สปสช.เขต 13 มีงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับตรวจคัดกรองผู้สูงอายุอยู่แล้ว 8 รายการ คือ 1.การตรวจสุขภาพ 2.เจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดระดับเม็ดเลือด ระดับไขมัน 3.วัดภาวะความซึมเศร้า 4.วัดภาวะสมองเสื่อม 5.ดูเรื่องโภชนาการ 6.ประเมินการใช้ชีวิตประจำวัน หรือ ADL 7.ประเมินเรื่องการใช้ยา และ 8.ประเมินภาวะกระดูกพรุน แต่ยังมีรายการตรวจคัดกรองที่สำคัญอีก 2-3 รายการ ดังนั้น คลินิกผู้สูงอายุครบวงจรจะมีรายการตรวจเพิ่มอีก 3 รายการ คือ 1.การคัดกรองภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ 2.การวัดภาวะพลัดตกหกล้ม และ 3.ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพไม่น้อยกว่า 3 สาขา เช่น เป็นโรคควรทำอย่างไร ไม่เป็นโรคควรทำอย่างไร โดยคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรนี้จะให้บริการตรวจคัดกรองทั้ง 11 รายการ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และ 3 รายการที่เพิ่มนี้หน่วยบริการจะได้งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.เพิ่ม

"ปีนี้มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการแล้ว ประกอบด้วย โรงพยาบาล 24 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่ง ตั้งเป้าภายในปีนี้จะสามารถตรวจคัดกรองผู้สูงอายุได้ 10,000 ราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของ สปสช. เขต 13 และจะนำรายชื่อขึ้นอัพเดตในเว็บไซต์ของสำนักการแพทย์ กทม.ต่อไป ผู้สนใจติดต่อได้ที่โรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เมื่อพบว่าต้องมีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น ก็จะเข้าสู่กระบวนการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ หรือเบิกจ่ายตามสิทธิต่อไป" นพ.สุขสันต์กล่าว และว่า สำหรับปีถัดไป วางแผน 1.ขยายฐานการคัดกรองผู้สูงอายุโดยจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรให้มากขึ้น ปัจจุบันในพื้นที่ กทม.มีโรงพยาบาล 156 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขอีก 68 แห่ง ปีต่อไปตั้งเป้าโรงพยาบาล 40 แห่ง และ 68 ศูนย์บริการสาธารณสุข และขยายไปในคลินิกชุมชนอบอุ่นของ สปสช. เขต 13 ซึ่งปัจจุบันมี 200 กว่าคลินิก 2.ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ ตั้งแต่ อสส. พยาบาล Care Giver รวมทั้งแพทย์และพยาบาลใน 5 เรื่องหลัก คือ การป้องกันภาวะสมองเสื่อม การใช้ยา ภาวะทุพโภชนาการ การพลัดตกหกล้ม และข้อเข่าเสื่อมใน ผู้สูงอายุ ขณะที่สำนักการแพทย์จะจัดตั้ง Excellence Center ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อให้ความรู้และรับส่งต่อกรณีผู้ป่วยที่รักษายากต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม