จ.อุบลฯ จัดประชุม "ฟังเสียงเด็กเป็น"

| |
อ่าน : 1,300

ที่มา : แฟนเพจ 4ct PED

ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED 

จ.อุบลฯ จัดประชุม

สสส. จัดกิจกรรม "ฟังเสียงเด็กเป็น" ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก4) สสส. จัดกิจกรรมฟังเสียงเด็กเป็น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ โดยมีผู้บริหาร และคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยง) เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินระดับการทำงานสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชนในระดับตำบล โดยในวันนี้มีกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจกับพื้นที่ที่ร่วมดำเนินโครงการทั้งหมด 53 พื้นที่

โดยมี อาจารย์ทรงพล อินทเศียร หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายศุภชัย ไตรไทยธีระ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลายพื้นที่ ซึ่งแบ่งพื้นที่ในการดำเนินโครงการเป็น 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ต้นแบบ 15 พื้นที่ พื้นที่พัฒนา 23 พื้นที่ และพื้นที่นำร่อง 15 พื้นที่ โดยทั้งสามพื้นที่จะมีทีมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและโค๊ชร่วมทำงานในพื้นที่

จ.อุบลฯ จัดประชุม

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน นางสาวนวพร สุนันท์ลิกานนท์ นางสาวพจนา อาภานุรักษ์ และนางสาวชุติมา ชุมพงศ์ นักวิชาการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวอรทัย ครั้งพิบูล นักวิชาการอิสระ กิจกรรมในวันนี้จะทำให้พื้นที่เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สามารถประเมินศักยภาพในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของพื้นที่ตนเอง และส่งผลให้การดำเนินงานและพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของตนเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมฟังเสียงเด็กเป็นในวันที่สองเป็นกิจกรรมคัดสรรที่จะช่วยปรับทัศนคติพี่เลี้ยงที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน เข้าใจบทบาทการทำงานด้านเด็กมากยิ่งขึ้น ทำให้ดึงเด็กเข้ามาร่วมทำงานอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ไม้ประดับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม