การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โดย
| |
อ่าน : 1,905

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

รายการ ดาวน์โหลด
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสส.
1.2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  2.1 รายงานการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
2.2 รายงานการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  3.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.4 การสอบสวนทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
3.5 นโยบายการสร้างขวัญกำลังใจ
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ ดาวน์โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
มาตรการดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน พ.ศ. 2563

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
สิทธิประโยชน์สำหรับสวัสดิการสุขภาพและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและสุขภาพ พ.ศ. 2563 (จากสถานการณ์โควิด 2019)

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ ดาวน์โหลด
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ 025)
2. แผนบริหารงานบุคคล ปี 2561 - 2563 (ข้อ 025)
3. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ 026)
4. ข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 (ข้อ 027)
5. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ข้อ 027)
6. ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการสอบสวนทางวินัย และการลงโทษทางวินัย (ข้อ 027)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม