5 จังหวัดประชุมเคลื่อนสานพลังประเด็นนโยบาย

| |
อ่าน : 872

ที่มา : แฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

5 จังหวัดประชุมเคลื่อนสานพลังประเด็นนโยบาย thaihealth

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงาน วางแผนขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย กขป. 2 ณ รร.เมย์ฟลาวเวอร์ จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมจาก 5 จังหวัด ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ ราว 40 คน

ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนสานพลังประเด็นนโยบาย กขป.เขต 2 และสานพลังเชิงประเด็นของพื้นที่ ใน 5 ประเด็นหลัก

1. การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แบบองค์ร่วมของเด็กและเยาวชน ครอบครัว พื้นที่เล่นอย่างสร้างสรรค์ เสริมทักษะชีวิตทุกด้าน สื่อ ความปลอดภัยด้านสื่อ ส่งเสริมงานวิจัย ฐานข้อมูลด้านเด็กสู่นโยบายสาธารณะ ทั้งระดับจังหวัด ท้องถิ่น ครอบครัว

2. ผลักดัน วาระร่วม สูงวัย เป็นประเด็นขับเคลื่อนหลักของจังหวัด อำเภอ และตำบล ให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติสุขภาวะ กาย จิต สังคม ปัญญา

3. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2560 ให้พระสงฆ์เป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม

4. ผลักดันระบบการเกษตรและอาหารที่เน้นด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. สานพลังขับเคลื่อนกลุ่มชาติพันธุ์ พื้นที่ภาคเหนือ มีส่วนร่วมเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สร้างกลไกการทำงานทุกระดับ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการดูแลสุขภาวะอย่างยั่งยืน

ประเด็นพลัส คือ ประเด็นสื่อสารสาธารณะในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ในตลอดทั้งวัน จะมีการวาง Timeline และออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนในทุกระดับ รวมไปถึงการกำหนดพื้นที่ต้นแบบเชิงยุทธศาสตร์ ในการสร้างรูปธรรมความสำเร็จ ขยายผลการทำงานแบบ snow ball ในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม