"ปลุกปั่นปลูก" ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ

| |
อ่าน : 1,393

ที่มา : เว็บไซต์ thaihealthycommunity.org

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ภาคกลาง ร่วมจัดกิจกรรม ‘ปลุกปั่นปลูก’ ร่วมขับเคลื่อน “กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ”

อบต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี และเครือข่าย 3 ตำบล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ปลุกปั่นปลูก” ได้จัดคาราวานจักรยาน ปั่นร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมระยะทางกว่า 12 กม. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ด้วยการพูดรณรงค์ให้คนภายในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน เพื่อให้คนภายในชุมชนช่วยกันลดปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่สาธารณะร่วมกัน

และกิจกรรมในลำดับต่อไปคือ มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั้งหมด 5 สายพันธุ์ จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับระบบนิเวศทางบกให้สมดุลมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ ‘ปลุกปั่นปลูก’ นี้ ได้สอดคล้องกับรูปแบบของ SDG 12,13 และ 15 เป็นกิจกรรมรณรงค์ที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ ‘ปลุกปั่นปลูก’ นี้ คือการได้มอบความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมงานได้สร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม