"ปลุกปั่นปลูก" ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ

| |
อ่าน : 1,183

ที่มา : เว็บไซต์ thaihealthycommunity.org

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ภาคกลาง ร่วมจัดกิจกรรม ‘ปลุกปั่นปลูก’ ร่วมขับเคลื่อน “กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ”

อบต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี และเครือข่าย 3 ตำบล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ปลุกปั่นปลูก” ได้จัดคาราวานจักรยาน ปั่นร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมระยะทางกว่า 12 กม. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ด้วยการพูดรณรงค์ให้คนภายในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน เพื่อให้คนภายในชุมชนช่วยกันลดปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่สาธารณะร่วมกัน

และกิจกรรมในลำดับต่อไปคือ มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั้งหมด 5 สายพันธุ์ จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับระบบนิเวศทางบกให้สมดุลมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ ‘ปลุกปั่นปลูก’ นี้ ได้สอดคล้องกับรูปแบบของ SDG 12,13 และ 15 เป็นกิจกรรมรณรงค์ที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ ‘ปลุกปั่นปลูก’ นี้ คือการได้มอบความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมงานได้สร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1 - ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม