"ปลุกปั่นปลูก" ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ

| |
อ่าน : 695

ที่มา : เว็บไซต์ thaihealthycommunity.org

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ภาคกลาง ร่วมจัดกิจกรรม ‘ปลุกปั่นปลูก’ ร่วมขับเคลื่อน “กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ”

อบต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี และเครือข่าย 3 ตำบล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ปลุกปั่นปลูก” ได้จัดคาราวานจักรยาน ปั่นร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมระยะทางกว่า 12 กม. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ด้วยการพูดรณรงค์ให้คนภายในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน เพื่อให้คนภายในชุมชนช่วยกันลดปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่สาธารณะร่วมกัน

และกิจกรรมในลำดับต่อไปคือ มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั้งหมด 5 สายพันธุ์ จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับระบบนิเวศทางบกให้สมดุลมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ ‘ปลุกปั่นปลูก’ นี้ ได้สอดคล้องกับรูปแบบของ SDG 12,13 และ 15 เป็นกิจกรรมรณรงค์ที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ ‘ปลุกปั่นปลูก’ นี้ คือการได้มอบความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมงานได้สร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม