เกาะติดโรค "มือ เท้า ปาก" ในเด็กเล็ก

| |
อ่าน : 847

ที่มา : แนวหน้า

เกาะติดโรค

แฟ้มภาพ

โรคมือเท้าปากในเด็ก ยังไม่หายขาดไปจากกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ประสานแจ้งโรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลป้องกัน

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวถึงกรณี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุ โรคมือเท้าปากในเด็ก ยังไม่หายขาดไปจากกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ กรมจึงเน้นให้สถานศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าว่า ในส่วนของสำนักการศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูฝน เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองทราบ เป็นการป้องกันโรคต่างๆ โดยที่ผ่านมา ประสานกับเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักอนามัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานแจ้งโรงเรียนในสังกัด กทม. ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลป้องกัน

นอกจากนั้น สำนักการศึกษา ยังได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด กทม. ถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้ ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกเช้า ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรก ปนเปื้อนเชื้อโรคเช่น ก่อนทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติ และเมื่อป่วยควรพักรักษาอยู่ที่บ้าน ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น ภายในโรงเรียนเป็นประจำ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม