การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

| |
อ่าน : 2,684

ที่มา : กรมการแพทย์

การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองให้สามารถฟื้นตัวได้มากที่สุด ช่วยเหลือตนเองได้ และลดภาวะแทรกซ้อน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองหรือที่บางคนเรียกว่าโรคที่มากับความเจริญ  เพราะมีสาเหตุมาจากการดำเนินชีวิต การบริโภคอาหาร สภาพแวดล้อม และพันธุกรรม ปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดสมองประกอบด้วยการรักษาทางยา หรือผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยควรรีบมาพบแพทย์ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากเกิดอาการ  โดยในช่วง 3-7 วันแรกของการเจ็บป่วยถือเป็นระยะวิกฤตที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต จำเป็นต้องได้รับการรักษา หรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการประเมินพบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 คน ทั้งนี้การดำเนินชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบันเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองได้ง่าย จึงควรระมัดระวัง ป้องกันตนเองและคนในครอบครัวโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แต่สำหรับคนที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากทีมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายอุปกรณ์ ซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆ หรือตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จะสามารถช่วยผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยเร่งให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้มากที่สุดหลังจากเกิดความพิการ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา ลดความบกพร่องของระบบประสาท ชดเชยและปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับความพิการที่เหลืออยู่ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว เป็นภาระแก่ครอบครัวและผู้ดูแลน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนในการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเร็วที่สุดหลังจากผู้ป่วยสภาวะทางการแพทย์คงที่ เข้าสู่ภาวะปกติและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทในระยะที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องนอนบนเตียง ประโยชน์ของการฟื้นฟูในขั้นตอนนี้ คือ ป้องกันความพิการซ้ำซ้อน เช่น ข้อติดแข็ง แผลกดทับ ปอดบวม เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้ารับการฟื้นฟู คือผู้ป่วยสามารถฝึกทำกิจวัตรประจำวันได้หรือเดินได้แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการฟื้นตัวจากโรค

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม