ชุมชนต้นแบบ..ใช้พลังงานทดแทนน้ำมันยางนา

| |
อ่าน : 2,556

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก

ชุมชนต้นแบบ..ใช้พลังงานทดแทนน้ำมันยางนา thaihealth

อบต.พิมาน จ.นครพนม เปิดตัวชุมชนต้นแบบ "ใช้พลังงาน ทดแทนน้ำมันยางนา"

วันที่ 18 มิถุนายน 2562  ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน (อบต.พิมาน) อ.นาแก จ.นครพนม  นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก  เป็นประธาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนท้องถิ่น ตัวแทน ประชาชน และลูกหลานเยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมพลัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดภาวะโลกร้อน ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศาสตร์พระราชา ในชื่อ  โครงการ “คาราวานรถน้ำมันยางนา สร้างผืนป่า ไทพิมาน” โดยความร่วมมือของ อบต.พิมาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์  โดยมี นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน  นำภาคีเครือข่าว ร่วมกิจกรรม

ชุมชนต้นแบบ..ใช้พลังงานทดแทนน้ำมันยางนา thaihealth

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการประกาศความสำเร็จของ อบต.พิมาน ในการสร้างชุมชนต้นแบบ โดยใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ด้วยการคิดค้นและผลิตน้ำมันยางนาเป็นพลังงานทดแทน ใช้เติมแทนน้ำมันเชื้อเพลิงกับรถไถ เป็นการลดต้นทุน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศาสตร์พระราชา พร้อมร่วมกันจัดทำเสวียน (ของใช้ชนิดหนึ่งทำด้วยหญ้า ฟาง หวาย หรือตอก ถัก หรือมัดให้ยาวแล้วขดเป็นวงกลม อาจมีหูจับด้วย ใช้สำหรับรองก้นหม้อ) สำหรับเก็บเศษวัชพืชทำปุ๋ย ไปจนถึงจัดขบวนสาธิต โชว์ความสำเร็จของรถไถนาเดินตามเพื่อการเกษตรกว่า 20 คัน ที่เติมน้ำมันยางนา จึงเป็นการรวมพลังประกาศความสำเร็จ รวมถึงจัดขบวนจักรยาน เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานกว่า 300 คัน  นำกล้ายางนาไปปลูกในพื้นที่รอบ อบต.พิมาน หลังใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ด้วยน้ำมันยางนาในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไปในตัวด้วย

ชุมชนต้นแบบ..ใช้พลังงานทดแทนน้ำมันยางนา thaihealth

นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน เปิดเผยอีกว่า สำหรับไฮไลท์สำคัญ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ได้มีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น รวมประมาณ 500 คน จากพื้นที่ 11 ชุมชน  ร่วมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง นำกล้ายางนาจัดแปรอักษร บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ทำการ อบต.พิมาน หลังใหม่ เป็นรูปตัวเลขไทย เลข 10  และอักษร คำว่า “ทรงพระเจริญ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อในหลวงรัชกาลที่ 10  อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9  รวมถึงรัชกาลที่ 10  ที่ได้ส่งเสริมวางแนวทางให้พสกนิกรได้ นำศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนและครอบครัว นำมาสู่รายได้ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการวางแนวทางใช้พลังงานทดแทน รวมถึงประหยัดพลังงานลดต้นทุนในการทำการเกษตร

อบต.พิมาน ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการสืบสานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการวิจัยยางนา เพื่อนำมาใช้แทนน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตรได้จริง พร้อมมีการต่อยอดส่งเสริม พัฒนา ให้ประชาชนได้ขยายพื้นที่การปลูกต้นยางนา เพื่อพลังงานทดแทน รวมถึง เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม