ดูแล 7 กลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ ฉีดวัคซีนฟรี

| |
อ่าน : 1,692

ที่มา : ข่าวสด

ดูแล'7กลุ่มเสี่ยง'ไข้หวัดใหญ่ ฉีดวัคซีนฟรี thaihealth

สปสช. เผยเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง เปิดให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี

ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการโฆษก สปสช. กล่าวว่า การป้องกันนั้นดีกว่าการรักษา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เราให้ความสำคัญกับการป้องกันซึ่งมีความคุ้มค่าสูง และหนึ่งในการป้องกันคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แต่เราไม่ได้ฉีดให้กับทุกคน กำหนดเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ถ้าเราไม่ป้องกันโอกาสจะเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรง   มีสูง ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรในการดูแลที่สูงขึ้น การป้องกันต้นทางจึงมีความคุ้มค่ามากกว่า

สำหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกรุงเทพ มหานครครองแชมป์ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากสุดในประเทศ แม้ว่าทั่วโลกสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่พบไข้หวัดใหญ่ชนิด A องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยรายภาค จากข้อมูลการรายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 540.06 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 296.97 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 142.58 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 91.03 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน รวมทั้งหมด 13 ราย ถือเป็นสถิติที่น่าตกใจ การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 823.34 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ระยอง อัตราป่วย 770.69 ต่อประชากรแสนคน เชียงใหม่ อัตราป่วย 700.11 ต่อประชากรแสนคน นครปฐม อัตราป่วย 533.32 ต่อประชากรแสนคน และสมุทรสาคร อัตราป่วย 478.70 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

ประเทศไทยพบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลเพิ่มขึ้นเป็นประจำช่วงหน้าฝน เนื่องจากเชื้อไวรัสมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายได้ดีในประเทศเขตร้อนที่มีความชื้นสูง ในขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แต่มีคนไทยจำนวนมากเข้าใจว่า ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง และหายเองได้ เนื่องจากมีอาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา ซึ่งในรายที่ร่างกายแข็งแรงไม่น่ากังวลเท่าไร แต่ในรายที่ร่างกายอ่อนแอ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง อาทิ เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ, หญิงตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป, ผู้มีโรคเรื้อรัง จะอยู่ในภาวะที่อันตรายอาจติดเชื้อได้ง่าย

มาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน คือ การรับวัคซีน ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 4 สายพันธุ์ คือ A, B, C และD โดยสายพันธุ์ A และ B เป็นเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของสายพันธุ์ B มากกว่าสาย พันธุ์ A

สำหรับประชาชนในเขต กทม. ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนสิงหาคม 2562 และขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง คลินิกชุมชนอบอุ่น โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตั้งแต่วันนี้ และเพื่ออำนวยความสะดวก และมั่นใจได้ว่าจะได้รับวัคซีนแน่นอน เมื่อเข้ารับบริการยังหน่วยบริการ ปีนี้ สปสช.เขต 13กทม. พัฒนาระบบเพื่อเปิดให้ประชาชนจองสิทธิรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับข้อความผ่าน SMS จำนวน 100,000 ราย กดยืนยันจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ทันที โดยระบบจะบันทึกข้อมูล  และ 2.ผ่านระบบลงทะเบียนของ สปสช.เขต 13 กทม.ได้ที่เว็บไซต์ https:// bkkapp.nhso.go.th/public/ vaccine/

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม