สสส.ถ่ายทอดองค์ความรู้สุขภาวะ สร้างแกนนำพันธมิตร

| |
อ่าน : 1,174

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

สสส.ถ่ายทอดองค์ความรู้สุขภาวะ สร้างแกนนำพันธมิตร thaihealth

สสส. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ วิธีสร้างแรงบันดาลใจ สู่แหล่งเรียนรู้ 174 แห่ง หวังสร้างแกนนำพันธมิตร 339 คนทั่วภูมิภาค

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยในอนาคต โดยมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมให้แนวคิด มุมมองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เท่าทันต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโลกยุคใหม่ มีแหล่งเรียนรู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน รวมมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 339 คน จาก 174 แหล่งเรียนรู้ ซึ่งการอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

สสส.ถ่ายทอดองค์ความรู้สุขภาวะ สร้างแกนนำพันธมิตร thaihealth

สสส.ถ่ายทอดองค์ความรู้สุขภาวะ สร้างแกนนำพันธมิตร thaihealth

“บทบาทของแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) Experience ให้สัมผัสประสบการณ์ตรง ลงมือทำจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 2) Knowledge ความรู้ที่ผ่านการคัดกรองที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ผสมผสานเป็นชุดความรู้พร้อมใช้ 3) Network สานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ แบ่งปันทรัพยากร องค์ความรู้ ทักษะ เกิดการผสมผสาน ต่อยอด เหมาะสมกับความสนใจและบริบทของประชาชน และอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นั่นคือ บุคลากรของแหล่งเรียนรู้ ที่ต้องปรับตัวจากผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้นำกระบวน ชวนคิดชวนคุย ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง” ดร.สุปรีดา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม