ตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 4

| |
อ่าน : 1,190

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา

ตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 4 thaihealth

มูลนิธิหัวใจอาสา เข้าร่วมงาน "ตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 4" ด้วยแนวคิด... “ชุมชนเป็นสุข ด้วยพลังความดี” จัดขึ้นโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายความสุขชุมชน ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนบ้านหนองกระโดนมน ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านฑูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานในงาน และนายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำพื้นที่ ในเวทีได้มีการนำเสนอแนวคิด วิธีการในแต่ละรูปแบบตามแบบฉบับและอัตลักษณ์ของชุมชนในการสร้างความสุขให้เกิดในชุมชน ด้วยการ ชม แชร์ เชียร์ และเชื่อมร้อยประสานเครือข่ายซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งได้นำต้นแบบกรณีศึกษามาเผยแพร่ด้วยการจัดบูธนิทรรศการ เล่าเรื่องราววิถีความสุขของชุมชนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม จากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พอช. สช. ปปช. มศว. สปสช. สุพรรณบุรี มูลนิธิหัวใจอาสา สมาคมสร้างสุขภาวะ : บริษัท ริกิการ์เมนท์ กลุ่มสหวิริยา สตีล อินดัสทรี ชุมชนต่างๆ : ธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย, ชุมชนคุณธรรมบ้านไผ่เง, ชุมชนธรรมนูญ 9 ดี บ้านหนองเต็ง, ชุมชนตำบลหนองแสง, ชุมชนบ้านหนองกระโดนมน, ชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นต้น

การจัดงานเป็นการช่วยกันระดมความคิดเห็นของเครือข่ายความสุขชุมชน เพื่อระดมข้อเสนอไปสนับสนุนในงาน

#สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” (วันที่ 2-3 กค. 62) เกี่ยวกับเรื่องวินัยต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม เพื่อเป็นแนวทางเสนอรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป

ในส่วนของมูลนิธิหัวใจอาสา ได้เข้าร่วมเป็นภาคีการจัดงาน นำนิทรรศการและชุดองค์ความรู้การส่งเสริมการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน ตามแนวทาง อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดการจัดงาน "ตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 5 " โดยกลุ่มสหวิริยาสตีล อินดัสตรี ที่เครือข่ายชุมชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปี 2563 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม