สสส.ชี้ “ระบบขนส่งสาธารณะ” จุดร่วมปัญหาประชากรกลุ่มเฉพาะ

| |
อ่าน : 2,349

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

สสส.ชี้ “ระบบขนส่งสาธารณะ” จุดร่วมปัญหาประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth

สสส.ชี้ “ระบบขนส่งสาธารณะ” จุดร่วมปัญหาประชากรกลุ่มเฉพาะ รวมพลังส่งเสียงวอนขอระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ “สะดวก-ปลอดภัย-เป็นธรรม-ครอบคลุมทั่วถึง” นักวิจัยทีดีอาร์ไอระบุป้ายรถเมล์ กว่า 30 % ไม่สมบูรณ์ ไม่เอื้อให้ผู้สูงอายุ-พิการ-คนจนเมือง ใช้บริการ

ในเวทีการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ (Voice of the voiceless :the vulnerable populations ) จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) และภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 12-13 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่อิมแพค เมืองทองธานี มีการจัดเวทีสาธารณะ “ระบบขนส่งสาธารณะปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้” โดยภาคีเครือข่าย อาทิ สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เครือข่ายสลัม 4 ภาค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง กลุ่มปั้นเมืองพร้อมประกาศเจตนารมย์เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเดินทางได้จัดบริการขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียม ปลอดภัย และสะดวกให้กับประชากรกลุ่มเฉพาะ

สสส.ชี้ “ระบบขนส่งสาธารณะ” จุดร่วมปัญหาประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth

นางภรณี  ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส.และภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะทั้ง 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้หญิง คนไร้บ้าน ผู้ต้องขัง ผู้มีสถานะปัญหาสถานะบุคคล/ประชากรข้ามชาติ และมุสลิม เห็นตรงกันว่าจะร่วมกันผลักดันให้มีระบบรถสาธารณะที่ปลอดภัย โดยทุกคนพร้อมที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคม ให้ทุกคนได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียม ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสสส. ที่ระบุว่าประเทศไทยมีสาเหตุการตายจากท้องถนนติดอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้เป็นมิตรกับทุกคน อีกทั้งกลุ่มผู้หญิงยังถูกคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะบนรถโดยสารประจำทาง นอกจากนี้ราคาค่าโดยสารยังไม่เป็นธรรมกับกลุ่มคนจนเมือง

สสส.ชี้ “ระบบขนส่งสาธารณะ” จุดร่วมปัญหาประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth

นายสว่าง ศรีสม แกนนำเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนเข้าถึงได้ (Transportation For All) กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาคประชาชนและนักวิชาการ มีความพยายามจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะและค่าโดยสาร และการสร้างอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน แจ้งเหตุการคุกคามทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะ โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยในราคาที่เข้าถึงได้ คำนึงถึงกลุ่มคนที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งในการประกาศเจตนารมณ์ได้กำหนดข้อเสนอ 3 ประเด็น 1.ระบบขนส่งสาธารณะต้องมีความปลอดภัย 2.ระบบขนส่งต้องเป็นธรรมและมีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วถึง 3.ระบบขนส่งสาธารณะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (SDGs) ข้อที่ 11 ว่าด้วยการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีความปลอดภัย ทั่วถึง

สสส.ชี้ “ระบบขนส่งสาธารณะ” จุดร่วมปัญหาประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth

ด้าน ดร.สุเมธ องกิตติกุล นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ  (TDRI ) เปิดเผยว่า จากงานวิจัยรถโดยสารสาธารณะพบว่ามีหลายปัญหา เรื่องป้ายรถเมล์ไม่มีความสมบูรณ์  จากการเก็บข้อมูลบนถนนลาดพร้าว ป้ายรถเมล์ 30 % ไม่มีไฟฟ้า ป้ายบอกสายรถเมล์ไม่ชัดเจน ไม่มีหลังคา และพบว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ ป้ายรถเมล์มีร้านสะดวกซื้อมาเปิดอยู่ใกล้ เมื่อมีรถมาส่งของทำให้รถเมล์ไม่สามารถเข้าป้ายได้ เป็นอุปสรรคกับผู้สูงอายุ หรือผู้ใช้วีลแชร์ นอกจากนี้สถานีรถไฟฟ้าไม่มีลิฟท์อำนวยความสะดวก และบางพื้นที่มีลิฟท์แล้วแต่ไม่ติดตั้งในจุดที่มีทางม้าลายทำให้วีลแชร์ข้ามถนนไม่ได้ หรือเมื่อลงจากลิฟท์แล้วทางเดินเท้าไม่สามารถใช้วีลแชร์ได้ ขณะที่รถไฟฟ้าทั้ง 10 สายที่กำลังจะแล้วเสร็จ ก็มีค่าใช้จ่ายที่แพง ทำให้ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ 

สสส.ชี้ “ระบบขนส่งสาธารณะ” จุดร่วมปัญหาประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชวนปั่นไปวัดบรมราชาฯ เชิงช่างหนึ่ง กับสงกรานต์ที่ผ่านมา หัวเข่าเสีย จนแทบเดินไม่ได้ เปลี่ยนชีวิตเขา อย่างน่าอัศจรรย์ bike to work  ลดการบริโภคสุรา ยาสูบ  รู้เท่าทัน  ฝึกสมาธิ  เยื่อไผ่  hemophilia  กินตามเดือนเกิด  ชายหาด  ภูมิคุ้มกันทางปัญญา  จังหวัดต้นแบบ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ศีล 5 ทำร้ายผู้อื่น ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดปด กินเหล้า ผิดศีลได้ทุกข้อ งดเหล้า ละบาป ละบุญ  ช่างไม้  3 จังหวัด  ผศ.อัญชิรา เศรษฐลัทธ์  เริ่มต้นดี  กระเพราะลำไส้  เบาะนั่งนิรภัย  โทษของการดื่มสุรา  อาหารทานเล่น  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม