เตรียมจุดพลุ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ชวนคนเลิกบุหรี่

| |
อ่าน : 468

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ภาพโดย สสส. 

เตรียมจุดพลุ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ชวนคนเลิกบุหรี่ thaihealth

หากใครยังจำได้ถึงโครงการดีๆ  อีกหนึ่งโครงการ ที่เกิดขึ้นด้วยเจตนารมย์ ที่ต้องการช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ ในชื่อโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าหมายชักชวนคนสูบบุหรี่ หันมาเลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น อย่างใกล้ชิด และมีเครือข่ายหมออนามัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นแกนหลักสำคัญในการทำงานลงพื้นที่ค้นหา เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน โครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" กำลังเดินหน้ามาสู่ปีที่ 3 ข่าวดีคือ ปัจจุบันมีผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้แล้ว 2.9 ล้านคน ล่าสุด สสส. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น เมื่อเร็ว ๆ นี้

เตรียมจุดพลุ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ชวนคนเลิกบุหรี่ thaihealth

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาพิเศษ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ว่า แม้โครงการฯ จะครบกำหนดแต่จะต้องดำเนินการต่อไป เพราะถึงแม้ว่าจำนวนคนสูบบุหรี่จะลดลง แต่วัฒนธรรมของการสูบบุหรี่ยังฝังอยู่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์

"การทำงานในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ที่ สสส. เข้ามามีส่วนในการสนับสนุน ได้พิสูจน์แล้วว่า เราสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ มันเกิดขึ้นจากความพยายามเพื่อพิสูจน์ความสามารถของทีมงาน แต่ เป้าหมายที่แท้จริงคือการลดผู้สูบบุหรี่ให้ได้ 30% ภายใน 10 ปี ตามที่ WHO ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ การรับรางวัลในวันนี้เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ แต่ทุกฝ่ายจะต้องทำงานรณรงค์กันต่อไป" นพ.วิวัฒน์ กล่าว

เตรียมจุดพลุ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ชวนคนเลิกบุหรี่ thaihealth

ด้าน นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เล่าถึง บทบาทการทำงานปกป้องสุขภาพประชาชนจากบุหรี่ว่า การทำงานเพื่อรณรงเลิกบุหรี่ได้ทำในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ผ่านซองบุหรี่และสื่อต่างๆ รวมถึงการเจาะลึกเป้าหมายชัดเจนแบบ 1 ต่อ 1 โดยมีเพื่อน โค้ช บุคคลต้นแบบ และ อสม. ที่คอยช่วยสนับสนุนการทำงาน สร้างความใกล้ชิด ให้กำลังใจและแก้ปัญหา ทำให้การดำเนินงานบรรลุผลได้ด้วยดี

"แม้จะครบกำหนดสามปีแต่เราจะยังรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง เพราะบุหรี่เป็น ปฐมบทไปสู่สิ่งเสพติดอื่น ไม่ว่าจะป่วยวันนี้ หรือวันหน้า เราจะดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะถือเป็นปัจจัยเสี่ยงในการไปสู่โรค อื่นๆ" นพ.พิศิษฐ์ กล่าว

เตรียมจุดพลุ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ชวนคนเลิกบุหรี่ thaihealth

ขณะที่บุคคลต้นแบบ ธีระวัฒน์  แดงกะเปา หมออนามัยดีเด่นระดับชาติ ได้บอกเล่าวิธีการทำงานว่า ได้กำหนดพื้นที่ และสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ให้ชุมชนมี ส่วนร่วม เมื่อมีพื้นที่ปลอดบุหรี่มากขึ้น ผู้สูบบุหรี่ก็มีพื้นที่น้อยลงและตระหนักได้ว่าไม่ควรสูบ จากนั้นจึงเข้าไปขอความร่วมมือให้สูบบุหรี่ในที่ลับตาคน เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและลูกหลานทั้งนี้หัวใจสำคัญของการทำงานคือ ทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ และรู้จริงในเรื่องของภัยจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเมื่อการทำงานประสบความสำเร็จ "คำขอบคุณ" จากครอบครัวผู้สูบบุหรี่จึงเปรียบเสมือนของรางวัลชิ้นใหญ่ที่จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมงานมีพลังต่อไป

เตรียมจุดพลุ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ชวนคนเลิกบุหรี่ thaihealth

คนเก่งอีกราย สุภาพร มะเสนัย อสม.ดีเด่นระดับชาติ ได้เล่าถึงการทำงานใน หมู่บ้านเหล่าพัฒนา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม ระบุว่า "ครอบครัว ลูกหลาน และเด็กเล็กในบ้านเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ได้เป็นอย่างดี" ตนใช้นวัตกรรม "ไม้บรรทัดคัดกรอง" เป็นอาวุธในการทำงานรณรงค์ เพื่อคัดกรองด้วยคำถามและแบ่งกลุ่มผู้สูบบุหรี่ออกเป็น 3 ระดับเพื่อให้คำแนะนำให้ตรงจุด นอกจากนี้ยังใช้คนต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้มาช่วยให้ความรู้ รวมถึงการเชิญชวนคนในชุมชนมาเป็นกลุ่มจิตอาสา กระจายความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ สร้างกิจกรรมในเด็กนักเรียนให้กลับไปชวนคนที่บ้านเลิกบุหรี่ ทำให้จาก ผู้สูบบุหรี่ 54 ราย เลิกได้ 16 คน และจะขยายกลุ่มการทำงานต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้มากที่สุด

แม้จะเหลือระยะเวลาอีกเพียงครึ่งปี แต่จากการทำงานที่ผ่านมาหลายฝ่ายเชื่อว่า การชวนให้คนไทยเลิกบุหรี่ 1 แสนคนตามเป้าหมายที่เหลือ คงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำงานเพื่อสุขภาพของคนไทยเป็นเรื่องที่ทำได้หากทุกภาคส่วนร่วมแรงกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สิงห์อมควัน  สร้างจิตสำนึก คนไทย นิทรรศการ เล่าเรื่องโกง หนังสือ  บ่อขยะ  เด็กและผู้สูงอายุ  เด็กไทย ความฉลาด อารมณ์ ปัญญา เพื่อนบ้าน การอ่าน  ทักษะชีวิตเด็ก  สสส.พี่สอนน้องชวนออกกำลังกาย  พายุ  อ่านสร้างสุขในโรงเรียน  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth สมุนไพร การนวดไทย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 อบรมความรู้  ปลอดเหล้า บุญประเพณี จังหวัดต้นแบบ กาฬสินธุ์ ศีรษะเกษ  เผชิญความตายอย่างสงบ  งานวันเด็ก  แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  ขาแตกลาย  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ป้ายกลางแจ้ง สื่อ  Youtube  ระบบ Android  ก้มหน้า  สำนักงานประกันสังคม  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม