8 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังต่อต้าน "ข่าวลวง-ข่าวปลอม"

| |
อ่าน : 1,427

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ภาพโดย สสส.

8 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังต่อต้าน

8 ภาคีเครือข่ายวิชาชีพลงนามร่วมประกาศปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม พร้อมเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยในการแถลงข่าวการลงนามประกาศปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม Fake News Alert ซึ่งมีเครือข่ายทั้งหมด 8 องค์กรในการร่วมลงนามแสดงพลัง ได้แก่ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย , คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) และ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นายวสันต์ กล่าวว่า หลังการเติบโตของสังคมยุคดิจิทัลที่เน้นสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่รวดเร็ว ส่งผลให้ข่าวลวงข่าวปลอมเป็นปัญหาระดับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก มีผู้ส่งสารที่สื่อสารผ่านช่องทางเป็นจำนวนมาก บางครั้งข้อมูลขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง และที่มาข้อมูลที่แท้จริงให้ถ้วนถี่ ส่งผลให้เกิดการส่งข่าวเผยแพร่จนเกิดผลกระทบในวงกว้าง

8 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังต่อต้าน

สำหรับการร่วมลงนามและแสดงพลังในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมสร้างกลไกการรับมือและต้านข่าวลวง สร้างความตระหนักรู้และให้ตรวจสอบที่มาของข่าวสารให้กับคนในสังคม ก่อนเชื่อหรือแชร์ข้อมูลออกไป ทั้งยังขยายผลองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้ระบบนิเวศสื่อที่ดี

นอกจากนี้เครือข่ายทั้ง 8 องค์กรเตรียมจัดงาน International Conference on Fake News มีตัวแทนภาคีเครือข่ายนักวิชาการ วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนทั้งไทยและนานาชาติเข้าร่วมเสวนา ในวันที่ 17 มิ.ย.62

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม