8 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังต่อต้าน "ข่าวลวง-ข่าวปลอม"

| |
อ่าน : 878

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ภาพโดย สสส.

8 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังต่อต้าน

8 ภาคีเครือข่ายวิชาชีพลงนามร่วมประกาศปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม พร้อมเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยในการแถลงข่าวการลงนามประกาศปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม Fake News Alert ซึ่งมีเครือข่ายทั้งหมด 8 องค์กรในการร่วมลงนามแสดงพลัง ได้แก่ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย , คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) และ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นายวสันต์ กล่าวว่า หลังการเติบโตของสังคมยุคดิจิทัลที่เน้นสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่รวดเร็ว ส่งผลให้ข่าวลวงข่าวปลอมเป็นปัญหาระดับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก มีผู้ส่งสารที่สื่อสารผ่านช่องทางเป็นจำนวนมาก บางครั้งข้อมูลขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง และที่มาข้อมูลที่แท้จริงให้ถ้วนถี่ ส่งผลให้เกิดการส่งข่าวเผยแพร่จนเกิดผลกระทบในวงกว้าง

8 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังต่อต้าน

สำหรับการร่วมลงนามและแสดงพลังในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมสร้างกลไกการรับมือและต้านข่าวลวง สร้างความตระหนักรู้และให้ตรวจสอบที่มาของข่าวสารให้กับคนในสังคม ก่อนเชื่อหรือแชร์ข้อมูลออกไป ทั้งยังขยายผลองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้ระบบนิเวศสื่อที่ดี

นอกจากนี้เครือข่ายทั้ง 8 องค์กรเตรียมจัดงาน International Conference on Fake News มีตัวแทนภาคีเครือข่ายนักวิชาการ วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนทั้งไทยและนานาชาติเข้าร่วมเสวนา ในวันที่ 17 มิ.ย.62

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

B- Boy  พักผ่อนอยู่ที่บ้าน  รวมพลังช่วยเด็กไทยให้ได้กินนมแม่  เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยด้วยพลังเยาวชน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มพด. บุคลากรโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายกรณี  การบาดเจ็บ  สภาพความเป็นจริง  เซ็กส์ก่อนวัยอันควร  เด็กกะเหรี่ยง  ปีใหม่ 2556  ปวดนิ้ว  ความเป็นตัวของตัวเอง  ม.หอการค้าไทย  สื่อพื้นบ้าน สร้าง ชุมชน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เครือข่าย อีสาน  ผู้ชา่ย  ผู้ประกอบ ร้านอาหาร แผงลอย อาเซียน สมาคมภัตตาคารไทย  เริ่มต้นดี ชีวิตดี  AEC  บุหรี่ซิกาแร็ต  คลายหนาว  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม