กําหนดการ งานลดพุงลดโรค...ภารกิจท้าคุณเปลี่ยน

โดย
| |
อ่าน : 388
กําหนดการ
งานลดพุงลดโรค...ภารกิจท้าคุณเปลี่ยน
จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายคนไทยไร้พุง
ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
09.00 - 10.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
- ตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย วัดค่า BMI
10.00 - 10.30 น.     กล่าวเปิดงาน 
โดย นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส.
10.30 - 12.00 น.     เริ่มภารกิจท้าคุณเปลี่ยน
- Master Class ด้านอาหาร โดย เครือข่ายคนไทยไร้พุง
- Master Class ด้านออกกําลังกาย โดย โค้ชเป้ง นายสาธิก ธนะทักษ์
- Master Class ด้านอารมณ์ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
12.00 - 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.30 น.     แบ่งกลุ่มเข้าร่วมโปรแกรม
15.30 น.                 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม