กำหนดการ แถลงข่าว การเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัยสมาชิกเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ ตามกรอบ Healthy University Framework

โดย
| |
อ่าน : 147
กำหนดการ
แถลงข่าว การเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัยสมาชิกเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ
ตามกรอบ Healthy University Framework

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 10.30 น.
ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
 
09.30 - 09.50 น.     สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน 
10.00 - 10.30 น.     แถลงข่าว
• บทบาทและภารกิจของ ASEAN University Network: AUN
• แนวคิดและความสำคัญในการสร้าง “เครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN University Network - Health Promotion Network: AUN-HPN)”
โดย ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network: AUN)
• มหาวิทยาลัยมหิดลเดินหน้าความเป็นผู้นำมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพอย่างไร
• แผนงานและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะมหาวิทยาลัยแกนนำจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน (Rating Scale) มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• บทบาทในการสนับสนุนและความร่วมมือของ สสส. ต่องานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันการศึกษา
โดย ดร. ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม