สถานศึกษาป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก

| |
อ่าน : 871

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

จ.สมุทรปราการขอให้สถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก-ครูป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก

          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีเด็กนักเรียนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการมาอยู่รวมกันได้แก่โรคมือเท้าปาก(Handfootandmouthdisease)ซึ่งโรคนี้มักเกิดในเด็กเล็กทั่วไปซึ่งในขณะนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งการไปยังสำนักระบาดวิทยาสำนักโรคติดต่อทั่วไปสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง12เขตทั่วประเทศและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคมือเท้าปากและโรคอื่นๆที่มักพบในช่วงฤดูฝนโดยเตรียมประสานข้อมูลและสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มที่

          กรมควบคุมโรคขอแนะนำ 4 วิธีในการป้องกันโรคมือเท้าปากได้แก่ลดการสัมผัสเชื้อโดยเชื้อโรคมือเท้าปากจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายน้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วยหมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นของเด็กเป็นประจำหมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำและหากพบผู้ป่วยควรให้หยุดเรียนและรักษาจนกว่าจะหาย

          สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนควรมีการคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อตรวจดูนักเรียนที่มีอาการแสดงของโรคคือมีไข้ผื่นตุ่มน้ำใสหรือเม็ดแดงๆในปากฝ่ามือฝ่าเท้าหรือก้นหากพบเด็กป่วยให้แยกออกมาแจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับและพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติจัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

          ส่วนผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานหากพบมีอาการข้างต้นควรให้หยุดเรียนและพักรักษาจนกว่าจะหายถ้าหากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบต้องรีบนำเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม