สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ

| |
อ่าน : 3,320

สำนักข่าวสร้างสุข
ภาพโดย สสส.

สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth

“ทีม STOP! : เซลล์เสื่อม” ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ สุดคูล! ชวนกินน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ หักดิบชาไข่มุก ผลงานน้ำปั่นต้านแก่คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ สสส.

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประกวดและมอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะ : เครือข่ายสร้างปัญญา “มหกรรมสื่อสุขสร้างปัญญา” โดยมีสมาชิกในเครือข่ายสร้างปัญญา ทั้งระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 124 แห่ง

สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย พัฒนาเครือข่ายสร้างปัญญาสนับสนุนการเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะผ่านทางเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของ สสส. พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกเครือข่าย ให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และขยายแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ Design Process, Infographic, Creative Thinking, จุดประกายความคิด สื่อสารผ่านคลิปเพื่อสุขภาพ และหลักการออกแบบการจัดนิทรรศการ “นิทรรศ-ประสบ-การณ์” โดยมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เกิดความเข้าใจเรื่องสุขภาวะ 4มิติ

สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth

“สสส. มีความเชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดงาน 'มหกรรมสื่อสุขสร้างปัญญา' โดยมีการประกวดนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะขึ้นในครั้งนี้ ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีครูและอาจารย์เป็นที่ปรึกษา โจทย์หลักคือ ความต้องการที่จะเปลี่ยนสังคมรอบตัวด้วยแนวคิดการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายทั้งภาควิชาการและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดย 10 ทีม ทั้งลูกศิษย์และครูได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถด้านการสร้างสรรค์นิทรรศการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 'ทีมSTOP! : เซลล์เสื่อม จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์' ที่นำเสนอประโยชน์ของน้ำโยเกิร์ตปั่นต้านอนุมูลอิสระที่มีแคลอรี่ต่ำเมื่อเทียบกับชาไข่มุกที่นิยมดื่มในปัจจุบัน” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth

สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีม STOP! : เซลล์เสื่อม จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ทีมพุงจ๋า ฉันลาก่อน จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ทีมจัดจ้านในย่านนี้ จากโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี” และรางวัล Popular Vote ได้แก่“Augmented Reality (AR) ภัยบุหรี่ จากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ทั้งนี้ จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาเผยแพร่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีขาวผ่านสื่อออนไลน์ และเพื่อนำเสนอสู่สาธารณะให้เป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะที่มีคุณภาพผ่านสื่ออย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อบ่มเพาะแนวคิดของการเป็นนักสร้างประสบการณ์สุขภาวะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการต่อยอดผลงานให้สามารถขยายผลในวงกว้าง เพราะเชื่อในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับทุกคนในสังคมไทย

สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth

สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth

สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม